God fortsättning på det nya året!

Vi hjälper dig med utbildningsinsatser, konsulting och material inom det medicin- och socialrättsliga området. Välkommen med din förfrågan för 2017!

Till alla nyheter...