Konsulting

Konsulttjänster

IMR AB erbjuder rådgivningstjänster för yrkesverksamma och ledningsansvariga på olika nivåer inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dessa kan skifta från enklare rådgivning i specifika juridiska frågor till stora och komplexa konsultuppdrag.

Har ni juridiska frågor, vill ni ha hjälp att exempelvis granska rutiner och arbetsprocesser eller upprätta korrekta ansvarsfördelningar, kontakta oss så lämnar vi offert.


Juridisk supporttjänst
IMR tillhandahåller även genom abonnemangstjänsten Juridisk supporttjänst medicinrättsligt stöd för dig som ledningsansvarig.

Som abonnent på denna tjänst är du aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller e-mail från medicinrättslig hjälp och expertis! Abonnemanget är ett frågeverktyg som hjälper dig att se till att din verksamhet lever upp till gällande juridiska krav enligt lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

  • Under avtalsperioden får du konsultera våra jurister via mail och telefon upp till och med 15 timmar. Juristerna har ambitionen att ge dig snabba och korrekta svar.
  • Du får den årligen uppdaterade Medicinsk Författningsbok som även finns tillgänglig online där du kan fritextsöka i hela boken om drygt 1400 sidor.
  • Du får även ett års prenumeration på vår tidning Svensk Medicinsk Rätt som också finns i elektronisk upplaga.

Angett pris är exkl. moms och gäller per 12-månadersperiod.

19,995.00kr(Exkl moms)