Lipus-granskade utbildningar

IMR har i år återigen valt att låta Lipus-granska några av våra utbildningar. De första utbildningarna att granskas och godkännas av Lipus är Verksamhetschefens ledningsansvar, både grund- och fördjupningskurs, samt Chefsöverläkarens ledningsansvar.

Lipus – Läkarnas institut för professionell utveckling i vården, vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården, arbetar bl.a. med att certifiera kurser enligt sina särskilda kvalitetskriterier. Läs mer om Lipus och titta gärna efter våra utbildningar i deras kurskatalog på deras hemsida www.lipus.se

Mer information om våra Lipus-granskade utbildningar:

Verksamhetschefens ledningsansvar – grundkurs

Verksamhetschefens ledningsansvar – fördjupningskurs

Chefsöverläkarens ledningsansvar – inom psykiatrisk tvångsvård

Till alla nyheter...