Medicinsk Författningsbok 2015 är här!

Nu finns årets upplaga att beställa i vår webshop!

Den största förändringen i 2015 års upplaga är införandet av nya patientlagen (s. 323). I och med detta utökas den skara av centrala ramlagstiftningar, sedan tidigare bestående av hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, som kan sägas utgöra kärnan i svensk medicinsk rätt.

En annan ny författning av stor betydelse är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som drivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (s. 197). Dessa föreskrifter innebär ett stort steg framåt när det gäller detaljerade krav på dokumentationen i socialtjänstverksamhet.

För att komma till webshopen klicka här!

Till alla nyheter...