Nyheter

Socialstyrelsen: Valideringsstudie om ålderbedömning

Även uppväxtförhållanden ska undersökas i en ny vallideringsstudie av magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning som Socialstyrelsen låter göra. Detta för att minska risken att barn missbedöms som vuxna.

Läs mer