Nyheter

Ny föreskrift om bemanning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft den 31 mars 2015. Föreskriftens ikraftträdande har därmed skjutits upp över ett år.

Läs mer