Nyheter

Ny föreskrift om bemanning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft den 31 mars 2015. Föreskriftens ikraftträdande har därmed skjutits upp över ett år.

Läs mer
Nytt meddelandeblad om egenvård

Socialstyrelsen har ändrat föreskrifterna om egenvård och har av den anledningen publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömning och utförande av egenvård.

Läs mer