Apotekens och apotekspersonalens juridiska ansvar

Pris: 2995 kr

Platshållare

Apotekens och apotekspersonalens juridiska ansvar

2,995.00kr

Product Description

En kursdag om det juridiska ansvar som vilar på apoteket i egenskapen av vårdgivare och yrkesutövarna som hälso- och sjukvårdspersonal.  En konsekvens av att apoteket är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen är att ett flertal rättsliga krav måste uppfyllas. Motsvarande gäller för den del av apotekspersonalens som tillhör den särskilda personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal.

För ledning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet inklusive apotek krävs att det finns en särskild verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) med ansvar som framgår av dels hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), dels omfattande lagförarbeten och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. För hälso- och sjukvårdspersonalen vid apoteket finns likaså ett större antal författningar både med allmänna skyldigheter i patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659) och särskilda skyldigheter bl.a. att föra patientjournal. När apoteket tillhandahåller särskilda hälso- och sjukvårdstjänster kan särskilda regler tillkomma beroende av tjänst och utförare.

Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att tas upp och redovisas i form av föreläsning utifrån författningar med fallbeskrivningar som värdefulla illustrationer och utrymme för frågor och diskussioner.

  • Vem som är vårdgivare och innebörden av detta
  • Vårdgivarens skyldigheter och ansvar
  • Anmälningsskyldigheter bl.a. till Vårdgivarregistret
  • Ansvaret som verksamhetschef och ledningsansvaret
  • Vem som är hälso- och sjukvårdspersonal och innebörden av detta
  • Sekretess och tystnadsplikt i apoteksverksamheten
  • Informationsskyldigheten till patienten
  • Tillsynen över verksamhet och personal

 

Information

Kursdagen startar med välkomstkaffe och registrering 9:30 och avslutas kl 16:00.
Uppehåll för lunch 12:00-13:00.

Kursansvarig: Ulf H Fröberg, chefsjurist

Dokumentation och kurslitteratur ingår. (lunch ingår ej)

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.