Företagshälsovårdens juridik – vad gäller?

Pris: 2495 kr

Platshållare

Företagshälsovårdens juridik – vad gäller?

2,495.00kr

Artikelnr: 20151102 Kategori: Tagg:

Produktbeskrivning

Äldre lagstiftning har inom loppet av några få år inte bara bytts ut mot nyare utan därtill försetts med strängare krav på integritet, självbestämmande och säkerhet. Hur bl.a. patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen (2010:659) m.fl. författningar påverkar företagshälsovården är både viktigt och nödvändigt att känna till för företagshälsovårdens ledning och yrkesutövare.

Detta inte minst mot bakgrund av de skärpta krav som lagstiftaren också ställer på att lagar och andra författningar ska vara kända och efterlevas. Ett uttryck för det finns bl.a. i patientsäkerhetslagen (se 7 kap. 3 §).
Företagshälsovården berör framför allt två lagstiftningsområden med grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Även dessa lagar har ändrats en hel del under åren och hsl har under våren 2017 kommit i ny tappning.

Så har också företagshälsovårdens innehåll och utformning påverkats. Dagens ”meny” innehåller en hel del nytt tillsammans med nya personalkategorier.
Vi bjuder in till ett specialanpassat seminarium där vi inte bara redovisar den nya lagstiftningen utan också illustrerar bestämmelserna med fallbeskrivningar. Vi redovisar också vad som framkommit genom avvikelser, Lex Maria, anmälningar, klagomål, rättsliga bedömningar och inte minst genom den statliga tillsynen från bl.a. från Datainspektionen. Vi redogör också för vad som framkommit i Socialstyrelsens tidigare tillsyn och sedan 2013 IVO:s motsvarande erfarenheter sedan de tog över tillsynsuppdraget.

Bland de frågeställningar som vi kommer att behandla finns följande

 • Vad är viktigt för företagshälsovården i patientdatalagstiftningen?
 • Vad är viktigt för företagshälsovården i patientsäkerhetslagstiftningen?
 • Vilka krav ställer lagstiftningen på företagshälsovårdens ledning?
 • Måste det finnas en verksamhetschef (se 4 kap 2 § HSL) och vad innebär befattningen?
 • Vad innebär det att vi fått en ny hälso- och sjukvårdslag resp. förordning?
 • Vilka av företagshälsovårdens personalkategorier måste föra patientjournal?
 • Vilka nya krav gäller för patientjournalen?
 • Vilka krav ställs på tilldelning av behörigheter och loggning?
 • Vem måste respektive får inte läsa journalen?
 • Hur länge måste patientjournalen sparas?
 • Vad innebär det att disciplinansvarssystemet avskaffats?
Information

Avgiften är angiven (exkl. moms) och inkluderar dokumentation.
Dagen inleds med välkomstkaffe och registrering 09:30. Seminariet börjar 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för lunch. Lunch ingår ej i kursavgiften.

Föreläsare: Ulf H. Fröberg, VD/chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
08 september 2017-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning