Patientlagen och patientens rättsliga ställning

Pris: 2495 kr

Platshållare

Patientlagen och patientens rättsliga ställning

2,495.00kr

Product Description

I juni 2014 godtog riksdagen regeringens proposition om ny patientlag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Den nya lagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården genom bl.a. nya krav på information gentemot patienten om eftervård, uttryckligt samtyckeskrav för all hälso- och sjukvård, utvidgning av det nationella vårdvalet och större möjligheter för patienten att få en förnyad medicinsk bedömning, s.k. second opinion. Lagen skapar även en mer översiktlig bild av de bestämmelser som rör patientens ställning i vården, i syfte att underlätta för patienten att ta en aktiv del i sin vård. T.ex. ges patienten rätt att få den information som vårdgivaren lämnar skriftligt. Patientlagen innehåller även nya bestämmelser om barns inflytande över sin vård.

IMR bjuder in till en kursdag där fokus kommer att ligga på att utbilda vårdpersonalen om de skärpta krav som trätt i kraft i och med Patientlagen. Utrymme kommer också ges för en bredare diskussion om patientens roll i vården, hur den förändrats över tiden och hur vården kan och bör förhålla sig till det.

Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att behandlas:

  • Vad har patienten rätt att kräva av vården? Får patienten välja behandling fritt?
  • Vilka krav ställs på vårdgivarna när det gäller information till patienten och vem i personalen har ansvar för att det blir gjort?
  • Vad innebär det att det finnas ett uttryckligt krav på samtycke från patienten? När är patienten kapabel att samtycka och hur bör samtycket dokumenteras?
  • När kan ett barn självständigt ta ställning i frågor om vård och behandling?
  • Vad är en ”livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom” och hur hanteras second opinion?
Information

Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00

Avgiften inkluderar dokumentation i form av Medicinsk Författningsbok.
Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.