Patientsäkerhet vid upprättande av entreprenadavtal

Pris: 4995 kr

Platshållare

Patientsäkerhet vid upprättande av entreprenadavtal

4,995.00kr

Product Description

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) finns bestämmelser med innebörd att landsting och kommuner kan ”sluta avtal med någon annan” att utföra landstingets respektive kommunens uppgifter enligt HSL.

Under de senaste åren har det i massmediala sammanhang förekommit artiklar och inslag om olika vårdskandaler. Oavsett vad som är rätt eller inte i dessa inslag så är det viktigt att hälso- och sjukvårdslagstiftningen beaktas och implementeras i det avtal som upprättas mellan avtalsparterna. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen har som målsättning att upprätthålla patientsäkerheten. Och givetvis får denna inte äventyras till följd av oklara avtal eller avtal som ger utrymme för några misstolkningar.

Vi bjuder in till en kursdag med bl.a. följande punkter på programmet:

  • Legala förutsättningar för ett entreprenadavtal
  • Avtalets innehåll och utformning
  • Hälso- och sjukvårdslagens krav implementerade i avtalet
  • Patientdatalagens krav implementerade i avtalet
  • Patientsäkerhetslagens krav implementerade i avtalet
  • Socialstyrelsens krav i tillämpliga SOSFS implementerade i avtalet
  • Sekretesslagstiftningens krav och avtalet
  • Avtalsparternas förpliktelser gentemot varandra och mot tillsynsmyndigheten
Information

Dagen inleds med välkomstkaffe och registrering 09:30. Kursen börjar 10:00 och slutar 16:00 med lunchuppehåll.
Avgiften är 4 995 kr (exkl. moms) och inkluderar välkomstkaffe och dokumentation.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.