Rutiner för säker journalföring

Pris: 2495 kr

Platshållare

Rutiner för säker journalföring

2,495.00kr

Produktbeskrivning

Ändamålsenliga och tydliga rutiner för journalföring är ett absolut måste för patientsäkerheten. Det finns åtskilliga exempel på att brister i fråga om rutiner orsakat vårdskador med resultat att patienter avlidit eller skadats. För att journalen ska fylla sin huvuduppgift dvs. bidra till en god och säker vård av patienten har lagstiftaren och Socialstyrelsen meddelat bestämmelser och föreskrifter.

Sekreterare torde tillhöra en av de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som kanske mer än andra är i kontakt med patientjournaler genom uppgifter som rör utskrifter, hantering, förvaring och bevarande. Utan tvekan är journalföringen den viktigaste. Det är ju när uppgifter antecknas i journalen som patientsäkerheten inledningsvis kan sättas på prov och sedermera resultera i vårdskador.

Grundläggande bestämmelser om journalföring finns i patientdatalagen (2008:355) och nya föreskriften HSLF-FS 2016:40. Så långt gemensamt för hela landets hälso- och sjukvård. Men eftersom Socialstyrelsen har föreskrivit att vårdgivare dvs. juridiska personer (landsting, kommuner, aktiebolag, stiftelser m.fl.) ska upprätta sina respektive rutiner finns skillnader. Enligt IVO lär det finnas drygt 20 000 vårdgivare i landet.

Vi bjuder in till en kursdag där vi kommer att redovisa och kommentera bl.a. följande frågor:

  • Vilka rutiner finns för dokumentation i patientjournaler? Är några bättre än andra?
  • Vilka rutiner finns för säkra begrepp, termer, klassifikationer m.m.?
  • Vilka språk är tillåtna förutom svenska språket? Förstår sekreteraren journalföraren?
  • Hur kan journalen utgöra instrument för uppföljning av resultat och kvalitet?
  • Vilka rutiner finns för att patienter med främmande språk ska förstå journalspråket?
  • Vilka rutiner finns för användandet av tolk? Vilka krav finns på översättningar?
Information

Kursen, som inleds med välkomstkaffe 09:30 börjar 10:00 och slutar 15:00. Uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00.

Föreläsare: Chefsjurist Ulf H.Fröberg

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
15 september 2017-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning