Rutiner för säker läkemedelshantering

Pris: 4995 kr

Platshållare

Rutiner för säker läkemedelshantering

4,995.00kr

Product Description

– användbara modeller som motsvarar kraven –

För att ett läkemedel ska tjäna sitt syfte i varje enskilt patientfall krävs säker hantering från ordination till administrering. Till stöd för detta finns ett regelverk där framförallt bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) ställer krav på hanteringen. Avvikelser i form av fel eller brister äventyrar säkerheten och kan leda till vårdskador och ytterst en patients död.

Regelverket ställer krav på vårdgivare, verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor att upprätta ändamålsenliga rutiner för säker läkemedelshantering. Vid utformandet av dessa rutiner krävs att flera olika författningar och bestämmelser beaktas bl.a. dokumentation, delegeringar.

Vi bjuder in till ett seminarium där vi dels redovisar gällande regler och krav, dels lämnar förslag på hur säkra rutiner kan utformas.

09:30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10:00 Vad vi vet om risker vid läkemedelshanteringen

  • Åtgärder som kan krävas till undvikande av vårdskador
  • Författningar och regler som måste beaktas vid utformandet av rutiner för säker läkemedelshantering

12:00 Lunchuppehåll

13:00 Ansvaret för att utfärda ledningssystem för läkemedelshantering
Utformning av ändamålsenliga rutiner för praktiska anpassningar

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Praktiska exempel

16:00 Avslutning

Information

Avgift: 4 995 kr (exkl. moms) inkluderar välkomst- och eftermiddagskaffe och dokumentation. Lunch ingår inte i avgiften.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.