Säker informations- och dokumentationshantering i HVB

Pris: 2495 kr

HVB-folder 2016 front

Säker informations- och dokumentationshantering i HVB

2,495.00kr

Kategori: Tagg:

Product Description

Dokumentation och journalföring i HVB – en kurs om regelverket och genomgång av de krav som lagstiftningen ställer på informationsöverföring för att uppnå en balans mellan säkerhet och personlig integritet samt kraven på dokumentationen enligt socialtjänst- och i förekommande fall hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Grundläggande bestämmelser om vård i familjehem, stödboende och i hem för vård eller boende (HVB) finns i socialtjänstlagen (2001:453) och socialtjänstförordningen (2001:937). De båda författningarna kompletteras bl.a. av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende samt (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Till förutsättningarna för god kvalitet och säkerhet hör att berörda har tillgång till och får adekvat information. Detta vilar bl.a. på en tillförlitlig och ändamålsenlig dokumentation/journalföring.

Information om enskildas personliga förhållanden åtnjuter ett starkt sekretesskydd som regleras av olika regelverk beroende av om en verksamhet är allmän (statlig, landstingskommunal, kommunal) eller enskild (privat). Det finns också ett omfattande regelverk med krav på dokumentation. Eftersom HVB-verksamheter ibland innehåller också inslag av hälso- och sjukvård är det viktigt att nödvändig åtskillnad görs mellan socialtjänst- respektive hälso- och sjukvårdsuppgifter. Och detta därför att det finns olika system och skilda krav beroende av vad slags uppgift det är fråga om.

09:30 Kurslokalen öppnar för registrering och välkomstkaffe

10:00 Kursen startar.

Regelverket om HVB. Kraven i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Information och informationshantering. Skillnaderna mellan allmän och enskild verksamhet. Tystnadsplikten. Regler om IT-baserad information.

12:00 Uppehåll för enskild lunch

13:00 Regelverket om dokumentation i HVB. Allmänna handlingar, journalhandlingar och andra handlingar. Dokumentation av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vad som ska dokumenteras, av vem och när. Dokumentationshanteringen.

15:00 Avslut

Information

Kursavgiften är angiven exkl.moms och inkluderar välkomstkaffe och
dokumentation. Uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00.

Föreläsare: Timothy Hallgren, jurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.