Ungdomsmottagningens dokumentation

Pris: 2995 kr

Platshållare

Ungdomsmottagningens dokumentation

2,995.00kr

Artikelnr: 2017102326 Kategori:

Produktbeskrivning

Om de rättsliga kraven och nyheterna 1 mars 2017

Enligt FSUM finns det 220 ungdomsmottagningar i landet. Av dessa har 10,5% kommunen som huvudman, 43,6% landstinget som huvudman, 40 % båda som huvudmän och 5,9 % annan huvudman. Huvudmannaskapet är intressant av flera skäl.
Handlingarna vid de offentligt bedrivna ungdomsmottagningarna är allmänna handlingar till skillnad mot de som finns vid de privata mottagningarna där offentlighetsprincipen inte gäller. Olika regler gäller också för sekretess, utlämnanden m.m. Utrymmet för minnesanteckningar är minimalt.

Verksamheten vid en ungdomsmottagning oavsett huvudmannaskap rymmer insatser som kan höra till socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Olika regler gäller. Socialtjänsten skriver journaler medan hälso- och sjukvården skriver patientjournaler. Skillnader finns också när det gäller yrkesutövarnas ansvar.

Vi bjuder in till en viktig kursdag där bl.a. följande frågor kommer att lyftas fram och redovisas

• Regelverken om dokumentation och ungdomsmottagningarnas verksamhet
• Reglerna om dokumentation av socialtjänst och hälso- och sjukvård
• Huvudmannaskapets betydelse för vilka dokumentationsregler som gäller
• Likt och olikt för offentliga och privata ungdomsmottagningars dokumentation
• Olika slag av handlingar såsom journaler, patientjournaler, minnesanteckningar m.fl.
• Offentlighetsprincipen och allmänna handlingars offentlighet och sekretessen
• Socialtjänstlagstiftningens krav på dokumentation och yrkesutövarnas ansvar
• Hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav på dokumentation och yrkesutövarnas ansvar
• Utlämnande av journaler och patientjournaler

Information

Kursdagen startar med välkomstkaffe och registrering 9:30 och avslutas kl 16:00.
Uppehåll för lunch 12:00-13:00.

Plats: Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm

Kursansvarig: Ulf H Fröberg, chefsjurist

Dokumentation och kurslitteratur ingår. (lunch ingår ej)

Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.