Ungdomsmottagningens dokumentation

Pris: 2995 kr

Platshållare

Ungdomsmottagningens dokumentation

2,995.00kr

Artikelnr: 2017102326 Kategori:

Product Description

Ämnet ungdomsmottagningens dokumentation väcker frågor som kräver korrekta svar utifrån vad som är reglerat i författningar och med stöd av praxis. Utrymmet för personliga uppfattningar är klart begränsat. Erfarenheter från kontakter med ungdomsmottagningar uppvisar skillnader i dokumentationsrutiner och varierande synsätt på skyldigheten att dokumentera.

Att dokumentationsfrågorna väcker frågor är inte så märkligt då en ungdomsmottagning erbjuder insatser enligt olika lagstiftningar. Vad är socialtjänstinsatser och vad är hälso- och sjukvårdsinsatser? Är alla insatser förenade med dokumentationsplikt och vem är skyldig att göra anteckningar och om vad?

Vi bjuder in till en kursdag där vi redovisar gällande bestämmelser och exemplifierar med vad som framkommit inom ramen för tillsyn bl.a. IVO, JO, domstolar m.m.

Bland programpunkterna finns

  • Vilka regler gäller för dokumentation av socialtjänstinsatser?
  • Vilka regler gäller för dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser?
  • Vad menas med begreppen journal, patientjournal, journalhandlingar?
  • Vilket utrymme finns för minnesanteckningar?
  • Vad menas med en allmän handling?
  • Vilka är skyldiga att dokumentera – var?
  • Vad måste dokumenteras?
  • Vad gäller när något är fel i en journal eller patientjournal?
  • Hur länge måste journaler och patientjournaler sparas?
Information

Kursdagen startar med välkomstkaffe och registrering 9:30 och avslutas kl 16:00.
Uppehåll för lunch 12:00-13:00.

Plats: Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm

Kursansvarig: Ulf H Fröberg, chefsjurist

Dokumentation och kurslitteratur ingår. (lunch ingår ej)

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.