Vaccinationsrättens juridik

Pris: 2995 kr

Platshållare

Vaccinationsrättens juridik

2,995.00kr

Product Description

Vem får ordinera? Vem får vaccinera?
Vilka är säkerhetskraven? Vad måste dokumenteras?

Dagligen utförs ett stort antal vaccinationer på både barn och vuxna här i landet. Bakgrunden till en vaccination varierar. Det kan vara fråga om vaccinationer enligt planer och program från myndigheter, resevaccinationer, akuta på grund av hälsofaror av olika slag. Oavsett bakgrund så finns ett juridiskt regelverk med säkerhetsbestämmelser som gäller för vaccinationer.

Vi får många frågor från vårdgivare, läkare och sjuksköterskor om regelverket och kraven. Vi har nu samlat ihop en del av dessa och kommer under kursen att redovisa och kommentera bl.a. följande frågeställningar:

 • Vem ska erbjuda vilka vaccinationer och för vem t.ex. ensamkommande barn?
 • Hur omfattande är läkarens/sjuksköterskans informationsplikt inför en vaccination?
 • Måste alltid patienten lämna sitt samtycke och vilka krav ställs på samtycket?
 • Vad gäller vid vaccination av barn och när det finns olika viljor t.ex. hos vårdnadshavarna?
 • Vilka författningar måste du känna till för att medverka i vaccinationsverksamhet?
 • Vilka regler gäller för ordination, iordningställande och administrering av vaccin?
 • Är det tillåtet att delegera arbetsuppgifter som är förenade med vaccinationer?
 • Vilka dokumentationskrav gäller vid vaccinationer och vem ska dokumentera?
 • Vilken säkerhetsutrustning ska finnas tillgänglig vid vaccinationer?
 • Vad ska iakttas vid fel och brister i samband med vaccinationer och vårdskador?
 • Vilka anmälningsplikter finns relaterade till vaccinationer?
 • Vad är känt om säkerhetsrisker vid vaccinationsverksamhet?

Men du kanske har fler frågor? Ta med dig dessa så försöker vi svara på dem. Välkommen!

Information

Kursstart: Registrering och välkomstkaffe 09:30. Kursen startar 10:00 och avslutas 16:00 med lunchuppehåll 12:00 – 13:00

Kursort och plats: IMR:s utbildningslokaler – Gamla Stan, Stockholm

Kursansvarig: Chefsjurist Ulf H Fröberg, IMR

Kursavgiften är angiven exkl. moms och inkluderar dokumentation (böcker från IMR Förlag) välkomst- och eftermiddagskaffe. Lunch ingår ej.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm Munkbrogatan 4
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.