Vårdgivarens ansvar i det nya klagomålssystemet

Pris: 3495 kr

Platshållare

Vårdgivarens ansvar i det nya klagomålssystemet

3,495.00kr

Product Description

 

Reformen skärper vårdgivarens plikt att utreda och besvara patientens klagomål

Från och med 1 januari 2018 gäller ett nytt system för hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården. Patienten ska som regel inte längre vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med sitt klagomål. Istället ska klagomålet utredas och besvaras av vårdgivaren, d.v.s. den juridiska person som bedriver vården, enligt en strukturerad modell som beskrivs i lagen. Denna skyldighet ställer stora krav på integritet och kunskap om regelverket.

Förutom dessa förändringar i patientsäkerhetslagen träder också en ny lag i kraft, lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen innebär ett nytt fokus för patientnämndernas arbete, nämligen att stötta och bistå patienten i klagomålsprocessen.

Vi bjuder därför in till en kursdag där ändringarna i regelverket förklaras. Målgruppen för kursen är hälso- och sjukvårdspersonal på såväl klinisk- som ledningsnivå, samt patientnämnder och andra intressenter.

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursdagen:

  • Vilka juridiska strukturer kan inrättas för att försäkra en klagomålshantering i enlighet med lagen?
  • Vad innebär patientnämndernas nya roll?
  • Vilka processuella krav på handläggningen av ett klagomål kan patienten ställa? Vilka rättigheter och skyldigheter har den personal som pekats ut?
  • Vilka är de undantag som även fortsättningsvis ska utredas av IVO?
  • Hur kan vårdgivaren uppfylla kravet på att göra patienten delaktig i klagomålsprocessen? Hur ska en eventuellt bristande förmåga hos patienten att tillgodogöra sig information beaktas?
  • Vad kan de förväntade följderna bli av att IVO får ökade möjligheter att utföra egeninitierad tillsyn?
  • Hur kan man införa juridiska mekanismer som skyddar mot jäv etc. när utredningen ska ske internt? Bör kollegor utreda varandra?
Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00.

Kursavgift: Är 3 495 kr exkl. moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm – Munkbrogatan 4, Gamla stan

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.