Vårdplanering kräver samverkan

Pris: 2495 kr

Platshållare

Vårdplanering kräver samverkan

2,495.00kr

Product Description

En nödvändighet för god och säker vård!

I dagens hälso- och sjukvård finns många aktörer och intressenter i form av givare och mottagare. Särskilda regler finns om samverkan.
Genom Ädel-reformen fick landstingen vårdgrannar i kommunerna. Ändringar i hälso- och sjukvårdslagen har inneburit att landsting och kommuner som vårdgivare har vårdgrannar inom den privata sfären t.ex. genom entreprenader och samverkansavtal.
Genom ytterligare ändringar i regelverket har patienter kommit att bli mer ”rörliga” bl.a. genom regler om utskrivning och vårdval. Nyssnämnda kan innebära att patienten inte får respektive får välja vårdgivare.

Lagändringarna har åtföljts av samtidigt krav på ökad patientsäkerhet. Något som kräver samverkan. Bestämmelser om samverkan finns i flera författningar med krav på planering, dokumentation, uppföljning m.m.

Kursen, som vänder sig till offentliga vårdgivare dvs. landsting, kommuner och privata vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och yrkesutövare m.fl. behandlar bl.a. följande frågor med hjälp av författningsbestämmelser, rättsliga avgöranden och kommentarer:

  • Vilken rättslig ställning har patienten och närstående i samverkan mellan vårdgivare?
  • Vilka ansvarsfördelningar finns mellan olika vårdgivare ? vem har ansvar för vad?
  • Vilka hinder och vilka möjligheter till samverkan finns i sekretesslagstiftningen?
  • Vad föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen om samverkan?
  • Vad föreskrivs i lagen om kommunalt betalningsansvar om samverkan?
  • Var och vad föreskrivs om dokumentation vid samverkan i enskilda fall?
  • Vad kan tillsynen tala om för oss om fel och brister i samverkan?
Information

Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00

Avgiften är 2 495 kr (exkl. moms). Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist, IMR AB

Varmt välkomna!

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.