Vem har ansvar för patienten?

Pris: 2995 kr

Platshållare

Vem har ansvar för patienten?

2,995.00kr

Product Description

Patientens rättigheter framstår väsentligen som en annan sida av de skyldigheter som hälso- och sjuk-vårdspersonalen har enligt författningar och praxis”
Vilka är skyldigheterna? Vem ska göra vad?
Fast vårdkontakt? Vad ska dokumenteras?
Vem har ansvaret för patienten?

Patientlagen (2014:821) är ytterligare en lag i raden för att stärka patientens rättsliga ställning. Sedan tidigare finns hälso- och sjukvårds-lagen (1982:763), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659) och många andra. Men ingen lag ger patienten en rätt till vård och behandling. I stället har vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal bl.a.

  • skyldighet att informera patienten och i vissa fall närstående
  • skyldighet att dokumentera i journal och utfärda intyg
  • skyldighet att låta patienten läsa sin journal (en faktisk rättighet)
  • skyldighet att inhämta samtycke från patienten och att samråda
  • skyldighet att rapportera vårdskada och informera patienten
  • skyldigheten att erbjuda patienten second opinion
  • skyldigheten att erbjuda fast vårdkontakt/fast läkarkontakt

Vi bjuder in till ett extrainsatt seminarium och redovisar utförligt de författningsreglerade skyldigheterna och nödvändigheten av att ansvar och ansvarsfördelningar är klara och tydliga. Det kan vara si och så med detta. Något som riskerar äventyra patientsäkerheten, personalsäkerheten och rättssäkerheten.

Information

Kursavgiften inkluderar dokumentation, välkomst- och eftermiddagskaffe. Lunch ingår ej i avgiften.
Seminariedagen inleds med välkomstkaffe 09:30 – 10:00. Seminariet pågår mellan 10:00 – 16:00 med lunchuppehåll 12:00 – 13:00

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm Munkbrogatan 4
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.