Vilka patienter ska vårdas av kommunen?

Pris: 2495 kr

Platshållare

Vilka patienter ska vårdas av kommunen?

2,495.00kr

Produktbeskrivning

Att enskilda i vissa fall kan vara missnöjda med att de inte får den behandling de önskar inom hälso- och sjukvården får inte medföra att kommunerna tvingas ta över det ansvaret från landstinget.

Välkommen till en kursdag om ansvarsfördelningen mellan olika vårdgivare och om utskrivningsklara patienter och bistånd för särskilt boende!

Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att redovisas:

 • Vilken rätt har den enskilde till socialtjänst och hälso- och sjukvård?
 • Vilken hälso- och sjukvård ska landstinget respektive kommunen erbjuda?
 • Vilken betydelse har biståndsbeslutet för den enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser?
 • Vilka åtgärder ska dokumenteras var ? Socialtjänst eller hälso- och sjukvård?
 • Vilka krav ställs på informationshanteringen vid samordnad vårdplanering?
 • Vilka krav ställs på den behandlande läkaren vid utskrivning?
 • Vem får göra vad i läkemedelshanteringskedjan?
 • Vem får besluta om delegering av medicinska uppgifter?
 • Vem får ta del av sekretesskyddad information om vårdtagaren?
 • Vad måste dokumenteras?
 • Vad måste anmälas enligt Lex Sarah respektive Lex Maria?
 • Vad måste kontrolleras för kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen?
Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.
Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 15.00.

Kursvgift: 2495 kr är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt viss dokumentation.

Föreläsare: Chefsjurist Ulf H. Fröberg, IMR.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4, Gamla stan
Tillgängliga datum
11 april 2018-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning