Vilka patienter ska vårdas av kommunen?

Pris: 2495 kr

Platshållare

Vilka patienter ska vårdas av kommunen?

2,495.00kr

Product Description

Nya krav på samverkan vid utskrivning av patienter som vill ha och behöver insatser av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst

 

Syftet med den nya lagen (2917:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är, enligt lagstiftaren, att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver – och vill ha – insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. För goda lösningar krävs respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och att landsting och kommuner har ändamålsenliga riktlinjer som underlättar planering och tillgodoser föreskrivna tidskrav.

 

Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att behandlas

Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att redovisas:

 • Vilken rätt har den enskilde till socialtjänst och hälso- och sjukvård?
 • Vilken hälso- och sjukvård ska landstinget respektive kommunen erbjuda?
 • Vilken betydelse har biståndsbeslutet för den enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser?
 • Vilka åtgärder ska dokumenteras var ? Socialtjänst eller hälso- och sjukvård?
 • Vilka krav ställs på informationshanteringen vid samordnad vårdplanering?
 • Vilka krav ställs på den behandlande läkaren vid utskrivning?
 • Vem får göra vad i läkemedelshanteringskedjan?
 • Vem får besluta om delegering av medicinska uppgifter?
 • Vem får ta del av sekretesskyddad information om vårdtagaren?
 • Vad måste dokumenteras?
 • Vad måste anmälas enligt Lex Sarah respektive Lex Maria?
 • Vad måste kontrolleras för kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen?
Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.
Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 15.00.

Kursvgift: 2495 kr är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt viss dokumentation.

Föreläsare: Chefsjurist Ulf H. Fröberg, IMR.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4, Gamla stan
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.