Riksdagen har röstat: Ny hälso- och sjukvårdslag från 1 april

Den 1 februari röstade Riksdagen igenom Regeringens förslag på ny hälso- och sjukvårdslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2017.

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. De flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen förs över till den nya. Lagändringarna innebär främst att det ska göras språkliga förändringar och att lagen ska få en ny struktur. Syftet med den nya lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt.

Till alla nyheter...