Socialstyrelsen: Valideringsstudie om ålderbedömning

Även uppväxtförhållanden ska undersökas i en ny vallideringsstudie av magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning som Socialstyrelsen låter göra. Detta för att minska risken att barn missbedöms som vuxna.

Det är regeringen som gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra studien med syftet att öka metodens tillförlitlighet. Magnetkameraundersökning i samband med ansökan om uppehållstidstånd blev i våras framhållen som den mest tillförlitliga metoden för åldersbedömning, detta baserat på en genomgång av olika vetenskapliga studier. Med valideringsstudien vill man alltså öka metodens tillförlitlighet och precision ytterligare genom att göra tester på fler individer och ta med fler parametrar, t.ex. huruvida faktorer såsom kön och uppväxtmiljö påverkar, studien tar dock inte hänsyn till etnicitet.

Läs nyheten i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida här.

Till alla nyheter...