Vårdskador har slutat minska

Socialstyrelsens årliga patientsäkerhetsrapport vittnar om att minskningen av vårdskador har avstannat

Mer än 100 000 patienter drabbas varje år av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården för vuxna. För 4 år sedan låg andelen vårdtillfällen med vårdskador på 9 % men minskade de följande åren. Från mitten av 2015 har dock kurvan för vårdskador planat ut och andelen har snarare ökat något. Första halvåret av 2016 var andelen vårdskdor 7,5 %, jämfört med 6,8 % under samma period året före.

Socialstyrelsen ser allvarligt på utvecklingen och kommer följa den noga men det går ännu inte att avgöra om det bara är en tillfällig ökning.

Läs hela rapporten här

Till alla nyheter...