Din varukorg är tom

Till kassan

INSTITUTET FÖR MEDICINSK RÄTT

Ditt juridiska stöd i medicinsk verksamhet

Utbildning

IMR har en landsomfattande utbildningsverksamhet med minst ett hundratal utbildningstillfällen årligen. Utbildningsutbudet riktar sig i princip till samtliga yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Målet med utbildningsverksamheten är att förmedla information av direkt praktisk nytta såväl för dig och den verksamhet du representerar.

Konsulting

IMR Konsulting erbjuder rådgivningstjänster för yrkesverksamma och ledningsansvariga på olika nivåer inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård. Verksamheten skiftar från enklare rådgivning i specifika juridiska frågor till stora och komplexa konsultuppdrag. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet!

Förlag

Vi bedriver förlagsverksamhet med egen utgivning av medicinrättslig litteratur. IMR ger även ut tidskriften ”Svensk Medicinsk Rätt”, som är den enda oberoende tidskriften i Sverige som uteslutande bevakar och redovisar den medicinska rätten. Där rapporterar vi om  bl.a. de skyldigheter och rättigheter som huvudmän, personal, patienter samt anhöriga har.

Behöver du juridisk support?

Läs mer här

Ditt juridiska stöd


Vi hjälper dig skapa en trygg juridisk vardag

Institutet för Medicinsk Rätt (IMR) är sedan 1980 ett av Sveriges ledande informations- och utbildningsföretag inom området medicinsk rätt. IMR erbjuder kurser, seminarier, uppdragsutbildningar, konsulttjänster, medicinrättslig litteratur, support för ledningsansvariga och mycket mer. Verksamheten leds av Ulf H. Fröberg, tillika IMR:s VD och chefsjurist. Välkommen att ta del av vad vi kan erbjuda dig som yrkesverksam eller ledningsansvarig inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller tandvård!

Kurser

Kurser

Kurser för Verksamhetschef

  • mån 27 apr - Hot och våld i vården

  • mån 17 feb - Juridik för medicinska sekreterare

  • tor 23 jan - Medicinrättslig grundkurs för MAS

Kurser

Kurser för Chefsöverläkare

  • mån 27 apr - Hot och våld i vården

  • mån 27 jan - Cheföverläkarens ledningsansvar

  • tor 26 mar - Hälso- och sjukvårdslagstiftningen - Översiktskurs

Vi har fler kurser för:

Sök

Följ oss på facebook