Hem

Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR, är det ledande informations- och utbildningsföretaget inom området medicinsk rätt. IMR erbjuder kurser, seminarier, uppdragsutbildningar, konsulttjänster, medicinrättslig litteratur, support för ledningsansvariga och mycket mer.

Välkommen att ta del av vad vi kan erbjuda dig som yrkesverksam eller ledningsansvarig inom hälso- och sjukvård och socialtjänst!

Redan anmäld till en kurs? Klicka här för mer information om just din kurs.
Eller använd förstoringsglaset uppe till höger för sökning med fritext. 

Utbildning
IMR har en landsomfattande utbildningsverksamhet med minst ett hundratal utbildningstillfällen årligen. Utbildningsutbudet riktar sig i princip till samtliga yrkes- kategorier inom hälso- och sjukvården. Målet med utbildningsverksamheten är att förmedla information av direkt praktisk nytta såväl för dig personligen som för den verksamhet du representerar.
Läs mer
Konsulting
IMR Konsulting erbjuder rådgivningstjänster för yrkes- verksamma och ledningsansvariga på olika nivåer inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård. Verksamheten skiftar från enklare rådgivning i specifika juridiska frågor till stora och komplexa konsultuppdrag. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet!
Läs mer
Förlag
Vi bedriver förlagsverksamhet med egen utgivning av medicinrättslig litteratur. IMR ger även ut tidskriften ”Svensk Medicinsk Rätt”, som är den enda oberoende tidskriften i Sverige som uteslutande bevakar och redovisar den medicinska rätten. Vi rapporterar bl.a. om skyldigheter och rättigheter för huvudmän, personal, patienter samt anhöriga.
Läs mer

NYHETER

  • Halvdagskurser

    NYHET! Institutet för Medicinsk Rätt har  halvdagskurser. När är det tillåtet att ta del av uppgifter i en patientjournal och för vem? 31 oktober, kl 9-12RABATT! 1595 kr (exkl. moms)Vad måste en patientjournal innehålla och vad får inte antecknas? 31 oktober, kl 13-16RABATT! 1595 kr (exkl. moms)Vilket sekretesskydd finns i vården för och mot vem och hur länge? 5 […]

  • Rättsutredning: visselblåsarna i Macchiarini-fallet bröt inte mot lagen

    Institutet för Medicinsk Rätt (IMR) har på uppdrag av de fyra läkare, de s.k. visselblåsarna, som slog larm angående vetenskapliga oegentligheter i samband med det s.k. Macchiarini-ärendet, utrett om visselblåsarnas agerande i samband med anmälan stred mot gällande regler om behandling av personuppgifter.Arbetet har skett pro bono (utan kostnad), och har föranletts av IMR:s självständiga […]

Ledningsansvarig?

IMR erbjuder ett flertal kurser för dig som är ledningsansvarig i hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården. Våra kurser riktade mot denna personalkategori kan du läsa mer om genom att klicka på länken nedan. Har du frågor kring dessa eller några andra av våra utbildningar får du gärna kontakta oss genom kontaktformuläret. Varmt välkommen!
Läs mer