Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Vi har kurser för:

Sök

Enhetschef

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Tandläkare Verksamhetschef

Medicinrättsliga seminariedagarna 2020


Vi har nöjet att bjuda in dig till XXVII:e Medicinrättsliga seminariedagarna DAG 2 22 oktober 2020          …

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Överläkare Sjuksköterska Tandläkare Vårdadministratör Verksamhetschef

GDPR och hälso- och sjukvården Förmiddagskurs


Nästan 2 år har nu gått sedan EU:s dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft. Oavsett vilken roll du har eller vilka…

AT-läkare och handledare Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska ST-läkare och handledare Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Innehåll i patientjournaler, Växjö


Halvdagskurs, förmiddag. Kraven på vad en patientjournal måste innehålla är idag omfattande. Samtidigt tillåter patientdatalagen att journalen får ”innehålla endast…

AT-läkare och handledare Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska ST-läkare och handledare Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Tillgång till patientjournaler, Växjö


Halvdagskurs, eftermiddag. Få paragrafer har vållat så mycket huvudbry som patientdatalagens regler om när det är tillåtet att ta del…

Chefsöverläkare Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Delegera rätt


IVO konstaterar i sin tillsynsrapport för 2018 att ”patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Vårdadministratör Verksamhetschef

Sekretess – dataintrång och tystnadsplikt


Hälso- och sjukvårdssekretessen är föremål för ett mycket starkt sekretesskydd. Även om regelverken är olika för allmän (statlig, landstingskommunal och…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Patientens rättsliga ställning


Patientens rättsliga ställning i vården Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen om patientens självbestämmande och integritet vilar på skydd i grundlag.…

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Behandling av patientuppgifter


Inom hälso- och sjukvården behandlas känsliga personuppgifter i en omfattning som övertiger vad som gäller för någon annan sektor i…

Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Kontrollansvar för journalföringen


”Vårdgivaren ska regelbundet granska att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientjournalen enligt gällande författningar” Kravet gäller sedan 1 mars 2017…

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska ST-läkare och handledare Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Medicinrättsliga seminariedagarna 2019


Vi har nöjet att bjuda in dig till XXVII:e Medicinrättsliga seminariedagarna Program DAG 1 24 oktober 2019 09:00 Samling, registrering, välkomstfika…

Digital vård Enhetschef Överläkare Verksamhetschef

Digitala vårdtjänsters juridik, Förmiddag


Allt fler av vårdens möten med patienter sker i den digitala världen. Dessa möten utgör i många fall hälso- och…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Etikens fem redskap


Etik handlar både om att känna efter och att tänka efter vad som är gott och ont, rätt och fel.…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik


Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar under den närmaste framtiden. Olika perspektiv behöver belysas och brytas mot varandra i…

Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Verksamhetschef

Verksamhetschefens ledningsansvar - praktisk tillämpning


En två-dagarskurs för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under ledning av juridisk expertis med samtidigt tillfälle till enskild…

Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Verksamhetschef

Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS


Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunal hälso- och sjukvård…

AT-läkare och handledare Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska ST-läkare och handledare Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Innehåll i patientjournaler


Halvdagskurs, förmiddag. Kraven på vad en patientjournal måste innehålla är idag omfattande. Samtidigt tillåter patientdatalagen att journalen får ”innehålla endast…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Läkemedelsjuridik för vårdpersonal


– Så säkrar du en trygg läkemedelshantering – Läkemedelshantering lyfts ofta fram som den del av hälso- och sjukvårdsverksamheten där…

Enhetschef Verksamhetschef

Ledningsansvaret i den kommunala vården


FULLBOKAD! Denna 2-dagarskurs riktar sig särskilt till samtliga ledningsbefattningar inom den kommunala hälso-och sjukvården. Kursen ägnar mer tid åt fördjupning…

Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Verksamhetschef

Medicinrättslig grundkurs för MAS


Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen - Översiktskurs


För hälso- och sjukvården finns både etiska och juridiska regler. Det juridiska regelverket är omfattande och består av lagar och…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Hot och våld i vården


– Vad säger lagen och vad har anmälts? Genom olika källor framkommer att vårdvardagen har inslag av hot och våld.…

Enhetschef Medicinsk sekreterare Vårdadministratör Verksamhetschef

Juridik för medicinska sekreterare


Att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård är förenat med både etiskt och juridiskt ansvar. Det juridiska ansvaret finns…