Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Vi har kurser för:

Sök

Vårdadministratör

Medicinsk sekreterare Vårdadministratör

Patientjournalens dokumentation


NY UTBILDNING! IMR har i samverkan med LSF, Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund, utarbetat en helt ny certifierad specialistutbildning, som omfattar…

Chefsöverläkare Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Delegera rätt


IVO konstaterar i sin tillsynsrapport för 2018 att ”patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Vårdadministratör Verksamhetschef

Sekretess – dataintrång och tystnadsplikt


Hälso- och sjukvårdssekretessen är föremål för ett mycket starkt sekretesskydd. Även om regelverken är olika för allmän (statlig, landstingskommunal och…

Medicinsk sekreterare Vårdadministratör

Journalföring och hantering av personuppgifter


I patientdatalagen (2010:355) finns krav journalföring och behandling av personuppgifter. Samtidigt som uppgifter måste finnas i en patientjournal till tryggande…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Patientens rättsliga ställning


Patientens rättsliga ställning i vården Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen om patientens självbestämmande och integritet vilar på skydd i grundlag.…

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Behandling av patientuppgifter


Inom hälso- och sjukvården behandlas känsliga personuppgifter i en omfattning som övertiger vad som gäller för någon annan sektor i…

Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Kontrollansvar för journalföringen


”Vårdgivaren ska regelbundet granska att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientjournalen enligt gällande författningar” Kravet gäller sedan 1 mars 2017…

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska ST-läkare och handledare Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Medicinrättsliga seminariedagarna 2019


Vi har nöjet att bjuda in dig till XXVII:e Medicinrättsliga seminariedagarna 24 – 25 oktober 2019 Program DAG 1 24 oktober…

Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Vårdadministratör

Ansvar för kommunala patientjournaler


Bland programpunkterna finns bl.a. följande Regelverket om patientjournaler m.m. i den kommunala hälso- och sjukvården Vårdgivarens ansvar för ledningssystem för…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Socionom Vårdadministratör Verksamhetschef

Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik


Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar under den närmaste framtiden. Olika perspektiv behöver belysas och brytas mot varandra i…

Barnmorska Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Tillgång i patientjournaler


Halvdagskurs, eftermiddag. Få paragrafer har vållat så mycket huvudbry som patientdatalagens regler om när det är tillåtet att ta del…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Innehåll i patientjournaler


Halvdagskurs, förmiddag. Kraven på vad en patientjournal måste innehålla är idag omfattande. Samtidigt tillåter patientdatalagen att journalen får ”innehålla endast…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Läkemedelsjuridik för vårdpersonal


– Så säkrar du en trygg läkemedelshantering – Läkemedelshantering lyfts ofta fram som den del av hälso- och sjukvårdsverksamheten där…

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Juridisk assistent i hälso- och sjukvård


Ta del av vår unika utbildning ‘Juridisk assistent’ som omfattar hela tre utbildningsmoment om tre dagar vardera! Utbildningen Juridisk assistent…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen - Översiktskurs


För hälso- och sjukvården finns både etiska och juridiska regler. Det juridiska regelverket är omfattande och består av lagar och…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Socionom Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Hot och våld i vården


– Vad säger lagen och vad har anmälts? Genom olika källor framkommer att vårdvardagen har inslag av hot och våld.…

Enhetschef Medicinsk sekreterare Vårdadministratör Verksamhetschef

Juridik för medicinska sekreterare


Att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård är förenat med både etiskt och juridiskt ansvar. Det juridiska ansvaret finns…