Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Vi har kurser för:

Sök

Kurator

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Patientens rättsliga ställning


Patientens rättsliga ställning i vården Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen om patientens självbestämmande och integritet vilar på skydd i grundlag.…

Kurator Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska

Elevhälsans juridik


I skollagen (2010:800) ställs krav på att det ska finnas elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Socionom Vårdadministratör Verksamhetschef

Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik


Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar under den närmaste framtiden. Olika perspektiv behöver belysas och brytas mot varandra i…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Socionom Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Hot och våld i vården


– Vad säger lagen och vad har anmälts? Genom olika källor framkommer att vårdvardagen har inslag av hot och våld.…

Barnmorska Kurator Läkare Sjuksköterska

Ungdomsmottagningens juridik


Vad får ungdomsmottagningen göra enligt kommunallagen? Får kommunen som UM-huvudman bedriva hälso- och sjukvård? Får landstinget som UM-huvudman bedriva socialtjänst?…