Din varukorg är tom

Till kassan

Arbetsmiljö och ansvar

FRÅGA | När jag arbetar på ett sjukhus med patienter som har konstaterad eller misstänkt smitta vilka skyddskrav gäller då för att jag inte ska bli smittad?

SVAR | Ansvaret för att den som arbetar på sjukhus m.fl. platser där smittrisker finns vilar på arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen. När det gäller skydd mot smittrisker finns krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFAS 2018:4). Syftet med föreskrifterna är att förebygga att arbetstagare dvs. läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i kontakter med smittade patienter infekteras av smittämnen eller blir varaktiga bärare av smittämnen.

FRÅGA | Att gå hem till patienter i den kommunala hemsjukvården kan innebära fara för smittspridning. I arbetsmiljölagstiftningen finns krav på arbetsgivaren och att denne ska informera personal, vidta skyddsåtgärder m.m. Men vem är arbetsgivaren när jag arbetar i kommunen. Vem ska informera mig?

SVAR | Arbetsgivaren är den juridiska personen kommunen. Men en juridisk person kan för egen del inte utföra några som helst uppgifter. Kommunens uppgifter placeras genom beslut och delegationsordningar i organisationen på befattningar. Inom den kommunala hälso- och sjukvården finns två ledningsbefattningar, dels verksamhetschef, dels medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Medan MAS har det medicinska ledningsansvaret dvs. patientsäkerheten finns ett administrativt ledningsansvar, enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen, placerat på verksamhetschefen. I det administrativa ledningsansvaret finns arbetsmiljöansvar. Men hur detta ser ut i den ena eller andra kommunen beror på delegationerna.

 FRÅGA | När det finns en konstaterad smitta på en vårdavdelning där samtidigt andra patienter finnas hur kan, enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen, de andra patienterna skyddas mot att smittas.

SVAR | I hälso- och sjukvårdslagen finns krav på vårdgivaren att tillgodose patienternas trygghet och säkerhet m.m. (5 kap.) Särskilda krav finns i Socialstyrelsens föreskrifter (2015:10) om basal hygien när det t.ex. gäller arbetskläder. Om kläderna riskerar komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna m.m. (5 § a).  Inom ramen för det medicinska ledningsansvaret, som vilar på befattningen verksamhetschef, finns ett ansvar för varje enskild patients diagnostik, vård och behandling. Kraven finns i hälso- och sjukvårdsförordningen. I det enskilda mötet med en smittad patient gäller det medicinska yrkesansvaret som bl.a. ställer krav på att förhindra smittspridning. Här kommer kraven i smittskyddslagen (4 kap.) in i bilden om den behandlande läkarens ansvar. Annorlunda uttryck krävs att de regler som gäller till förhindrande av smitta måste vara kända och efterlevs.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå