Din varukorg är tom

Till kassan

Arkiv

Kategorier:

Sök

2019-06-14
2019 Nyheter

Tack för en fantastisk termin!


Under våren har vi genomfört en rad spännande utbildningar för både verksamhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, personal på HVB och stödboende,…

2019-02-13
2019 Nyheter

Ny bok hos IMR: Allt i min makt!


Institutet för medicinsk rätt har sammanställt en bok där människor som arbetar inom hälso- och sjukvården samt tandvården berättar om…

2018-12-07
2018 Nyheter

Verksamhetschefens ledningsansvar - praktisk tillämpning!


          NY KURS FÖR VERKSAMHETSCHEFER! Två-dagars seminarium för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under…

2018-09-11
2018 Nyheter

INTRESSERAD ATT FÅ DIN TEXT PUBLICERAD?


Vi söker dig som arbetar inom hälso- och sjukvården samt tandvården och vill berätta om ditt arbete eller yrkesliv i…

2017-06-22
Nyheter

Vårdgivare brister i att begränsa åtkomst till patientuppgifter


I patientdatalagen (PDL) samt HSLF-FS 2016:40 finns regler om vårdgivarens skyldigheter kring vårdanställda användares behörigheter. Grundregeln innebär att du som…

2017-05-18
Nyheter

Vårdskador har slutat minska


Mer än 100 000 patienter drabbas varje år av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården för vuxna. För 4 år sedan…

2017-02-24
Nyheter

Ett stödboende måste vara hemlikt - beslut från IVO sätter ramarna


Det tänkta boendet ifråga skulle enligt ansökan ha 50 platser där barn och unga skulle dela kök, gemensamhetsutrymmen samt även…

2017-02-03
Nyheter

Riksdagen har röstat: Ny hälso- och sjukvårdslag från 1 april


Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. De flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen…

2017-01-16
Nyheter

ARTIKEL: Förslag på nya regler om vårdskador


Föreskrifter delas upp De grundläggande bestämmelserna om såväl utredning av avvikelser som anmälningsskyldighet enligt Lex Maria finns idag i patientsäkerhetslagen…

2016-11-11
Nyheter

Ny hälso- och sjukvårdslag föreslås


Den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft 1983 och har sedan dess varit föremål för många ändringar, dessa omfattar…