Film

Möt Christian Unge, läkare och författare under Medicinrättsliga seminariedagarna. Hans resa som läkare ledde till boken Har jag en dålig dag kanske någon dör och även föreläsningen med samma namn under Medicinrättsliga seminariedagarna 25-26 oktober. Under föreläsningen lyfter han intressanta händelser, fall och patienter där något gått fel.  Läs mer om Medicinrättsliga seminariedagarna 2018 här. 

För att läsa mer om hur Institutet för Medicinsk Rätt kan hjälpa dig med GDPR:
Vårdens dataskydd efter GDPR
GDPR – HVB och stödboende
Vi kan vara dataskyddsombud

För att läsa mer om hur Institutet för Medicinsk Rätt kan hjälpa dig som Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR:
Medicinrättslig grundkurs för MAS/MAR
Support avtal för MAS/MAR