Juridisk support för föreståndare HVB- och stödboendeverksamheter

Info

Föreståndare vid HVB och stödboenden har tillsammans med övriga ledningsansvariga ett ansvar för att gällande lagstiftning är känd och att den efterlevs. För föreståndaren gäller detta såklart främst den juridik som hör socialrätten till. Men ansvaret omfattar även andra rättsområden som exempelvis den juridik som reglerar hälso- och sjukvård. De boende har ju ofta medicinska behov och olika insatser. Vanligt är läkemedelsbehandling med inslag av egenvård.

 

 

Tryck på bilden ovan för att läsa hela avtalet