Juridisk support för verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård och tandvård

Info

Med den författningsreglerade befattningen verksamhetschef följer ett samlat administrativt och medicinskt ledningsansvar. Verksamhetschefen representerar huvudmannen i dennes egenskap av att samtidigt vara både vårdgivare och arbetsgivare. Det självständiga medicinska ledningsansvaret framgår av författningar, förarbeten m.m. Därutöver kan vårdgivaren placera vårdgivaruppgifter och ansvar på befattningen som sådan och/eller på en viss verksamhetschef personligen. På samma sätt kan arbetsgivaren placera arbetsgivaruppgifter och ansvar t.ex. arbetsmiljöansvar. Är ditt ledningsansvar klart och tydligt?

 

 

Klicka på bilden ovan för att läsa hela avtalet