Konsulting

Konsulttjänster

IMR AB erbjuder rådgivningstjänster för yrkesverksamma och ledningsansvariga på olika nivåer inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dessa kan skifta från enklare rådgivning i specifika juridiska frågor till stora och komplexa konsultuppdrag.

Har ni juridiska frågor, vill ni ha hjälp att exempelvis granska rutiner och arbetsprocesser eller upprätta korrekta ansvarsfördelningar, kontakta oss så lämnar vi offert.


Dataskyddsombud 

IMR AB kan vara dataskyddsombud vid er verksamhet. Som dataskyddsombud kontrollerar vi att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagar och praxis. Detta för att  ”skapa ordning och reda i arbetet med personuppgifter”.

Vi kan hjälpa till på plats eller distans med följande:
• kartläggning av verksamhetens samlade personuppgiftsbehandling
• redovisning av gällande författningskrav i GDPR och annan lagstiftning
• rutiner nödvändiga och behövliga för verksamhetens drift och laglighet
• utbildning av ledningsansvariga och personal
• personuppgiftsbiträdesavtal som behövs för verksamheten
• dataskyddsombud för ordning och reda genom avtal

Har ni frågor om GDPR, vill ni ha hjälp med behandling av personuppgifter eller upprätta personuppgiftsbiträdesavtal, kontakta oss så lämnar vi offert.


Juridisk supporttjänst
IMR tillhandahåller även genom abonnemangstjänsten Juridisk supporttjänst medicinrättsligt stöd för dig som ledningsansvarig.

Som abonnent på denna tjänst är du aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller e-mail från medicinrättslig hjälp och expertis! Abonnemanget är ett frågeverktyg som hjälper dig att se till att din verksamhet lever upp till gällande juridiska krav enligt lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

  • Under avtalsperioden får du konsultera våra jurister via mail och telefon, och vi strävar alltid efter att ge snabba och konkreta svar!
  • Du får den årligen uppdaterade Medicinsk Författningsbok som även finns tillgänglig online där du kan fritextsöka i hela boken om drygt 1400 sidor.
  • Du får även ett års prenumeration på vår tidning Svensk Medicinsk Rätt som också finns i elektronisk upplaga.
  • Dessutom: Delta kostnadsfritt på kursen ”Den medicinska rättens grunder”.

Pris är exkl. moms och gäller per 12-månadersperiod. Kontakta oss för pris.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Granskningsuppdrag

Syftet med detta uppdrag är att ägare och ledning ska säkerställa att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och känna trygghet inför en anmäld eller oanmäld myndighetsgranskning.

Bland de myndigheter som har att granska verksamheterna finns

  • Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med uppgift att granska socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård och tandvård
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med uppgift att ur ett patient-., brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg
  • Arbetsmiljöverket (AV) med uppgift att granska arbetsmiljön
  • Datainspektionen (DI) med uppgift att granska behandling av personuppgifter
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Kontakta IMR för mer information eller prisoffert.