Din varukorg är tom

Till kassan

Medicinrättsliga rådet


IMR:s medicinrättsliga råd inrättades 2015. Medlemmarna består av yrkesutövare och ledningsansvariga representanter från såväl privat som offentlig vård samt tandvården, alla med olika inriktningar och specialiteter. Utöver löpande kontakt med IMR sammanträder rådet två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. - Rådet är ett stöd för IMR så att vi på bästa sätt ska kunna anpassa och utforma vår samlade verksamhet för att tillgodose vårdgivares, ledningsansvarigas och yrkesutövares behov, berättar ordförande och VD/ chefsjurist på Institutet för Medicinsk Rätt Ulf H Fröberg.

Medicinrättsliga rådet

Carl Westerby

Carl Westerby

Läkare, grundare och ägare, Forma Vita

Per Johansson

Per Johansson

Överläkare i Kognitiv medicin, Ängelholm sjukhus

Louise Eulau

Louise Eulau

Studierektor & lektor, Sophiahemmet högskola

Henrik Toremalm

Henrik Toremalm

Tandläkare, privat tandläkarklinik | F.d. ledamot, HSAN

Nicole Silverstolpe

Nicole Silverstolpe

Produktionsdirektör & samordnare, förlossningen Region Stockholm | Samordnare, Ukraina Region Stockholm | VD, Tobiasregistret

Birgitta Ekstrand Lagerqvist

Birgitta Ekstrand Lagerqvist

Chefläkare, Region Jönköping

Helena Zander Ögren

Helena Zander Ögren

VD & medicinsk sekreterare, Zander Medicalscript AB | Utbildare, Mandometerkliniken

Shyi Klint

Shyi Klint

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Tyresö kommun

Joakim Röstlund

Joakim Röstlund

Chefläkare, KRY

Leilah Spaander

Verksamhetschef, Occupational Safety & Health

Ulf H Fröberg

Ulf H Fröberg

Chefsjurist & VD, IMR | Ordförande, Medicinrättsliga rådet

Peter Seger

Peter Seger

VD, Sophiahemmet AB | Ordförande, Vårdföretagarna | Styrelseledamot, Svenskt Näringsliv

Anneli Lindblom

Anneli Lindblom

Områdeschef, Stöd i hemmet Gävle Kommun

Johan Sandelin

Johan Sandelin

Chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregion

Bengt Eriksson

Bengt Eriksson

Överläkare, Aktiv Verksamhetsutveckling AB | F.d. verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset & GHP

Karl-Henrik Grinnemo

Karl-Henrik Grinnemo

Thoraxkirurg, Akademiska sjukhuset | Professor, Uppsala universitet

Daniel Brattgård

Daniel Brattgård

F.d. sjukhuspräst | F.d. sakkunnig ledamot i SMER

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå