Din varukorg är tom

Till kassan

Medicinrättsliga rådet


IMR:s medicinrättsliga råd inrättades 2015 och har elva medlemmar. Det består av yrkesutövare och ledningsansvariga representanter från såväl privat som offentlig vård, alla med olika inriktningar och specialiteter. Utöver löpande kontakt med IMR sammanträder rådet två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. - Rådet är ett stöd för IMR så att vi på bästa sätt ska kunna anpassa och utforma vår samlade verksamhet för att tillgodose vårdgivares, ledningsansvarigas och yrkesutövares behov, berättar ordförande och VD/ chefsjurist på Institutet för Medicinsk Rätt Ulf H Fröberg.

Medicinrättsliga rådet

Ulf H Fröberg

Ulf H Fröberg

Chefsjurist och VD IMR AB, ordförande i Medicinrättsliga rådet

Peter Seger

Peter Seger

VD, Sophiahemmet AB, Stockholm

Anneli Lindblom

Anneli Lindblom

Kontorschef Stöd i hemmet, Omvårdnad Gävle

Johan Sandelin

Johan Sandelin

Verksamhetschef & chefsöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregion

Birgitta Reenbom

Birgitta Reenbom

Verksamhetschef, medicinsk elevhälsa, Halmstad kommun, Halmstad

Bengt Eriksson

Bengt Eriksson

Överläkare & styrelseordförande, GHP Vård och Hälsa, Stockholm

Bengt Sandén

Bengt Sandén

Biträdande sjukhusdirektör och överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helena Högberg

Helena Högberg

Biträdande verksamhetschef, Medicinkliniken Centrallasarettet i Växjö

Karl-Henrik Grinnemo

Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Leilah Spaander

Leilah Spaander

Verksamhetschef för Occupational Safety & Health

Daniel Brattgård

Daniel Brattgård

Senior präst

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå