Ny kurs: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS

Institutet för Medicinsk Rätt har länge haft Medicinrättslig grundkurs för MAS, men nu uppdaterar vi vår kurskatalog med denna fördjupningskurs. Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS),  arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MA) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret … Fortsätt läsa Ny kurs: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS

Institutet för Medicinsk Rätt har länge haft Medicinrättslig grundkurs för MAS, men nu uppdaterar vi vår kurskatalog med denna fördjupningskurs. Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS),  arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MA) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården är delat mellan verksamhetschef (VC) med administrativt ledningsansvar och MAS när det gäller omvårdnad m.m. och mellan MAS och MAR när det gäller omvårdnad och rehabilitering. Patientsäkerheten kräver att VC, MAS och MAR inte bara har god kunskap om det egna ledningsansvaret utan också vad som gäller för de övriga ledningsbefattningarna.
Läs mer här!

Just nu får du 25 % rabatt vid köp av både Medicinrättslig grund kurs samt Medicinrättslig fördjupningskurs. Gäller följande datum, Medicinrättslig grundkurs för MAS 22-23 november 2018 eller 28-29 januari 2019. Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS den 4-5 april 2019. Erbjudandet gäller endast följande datum och kurser.

Till alla nyheter...