Din varukorg är tom

Till kassan

Kategorier

Håll dig uppdaterad med våra nyheter

Sök

2017-06-22
Nyheter

Vårdgivare brister i att begränsa åtkomst till patientuppgifter


I patientdatalagen (PDL) samt HSLF-FS 2016:40 finns regler om vårdgivarens skyldigheter kring vårdanställda användares behörigheter. Grundregeln innebär att du som…

2017-05-18
Nyheter

Vårdskador har slutat minska


Mer än 100 000 patienter drabbas varje år av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården för vuxna. För 4 år sedan…

2017-02-24
Nyheter

Ett stödboende måste vara hemlikt - beslut från IVO sätter ramarna


Det tänkta boendet ifråga skulle enligt ansökan ha 50 platser där barn och unga skulle dela kök, gemensamhetsutrymmen samt även…

2017-02-03
Nyheter

Riksdagen har röstat: Ny hälso- och sjukvårdslag från 1 april


Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. De flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen…

2017-01-16
Nyheter

ARTIKEL: Förslag på nya regler om vårdskador


Föreskrifter delas upp De grundläggande bestämmelserna om såväl utredning av avvikelser som anmälningsskyldighet enligt Lex Maria finns idag i patientsäkerhetslagen…

2016-11-11
Nyheter

Ny hälso- och sjukvårdslag föreslås


Den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft 1983 och har sedan dess varit föremål för många ändringar, dessa omfattar…

2016-09-26
Nyheter

Socialstyrelsen: Valideringsstudie om ålderbedömning


Det är regeringen som gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra studien med syftet att öka metodens tillförlitlighet. Magnetkameraundersökning i samband…

2016-07-08
Nyheter

ARTIKEL: Nya journalföringsregler beslutade


Patientdatalagen Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring syftar framförallt till att förtydliga de grundläggande krav på området som finns i…

2016-06-13
Nyheter

Nya regler för patientsäkrare hantering av läkemedel


Den sjunde juni skickade Socialstyrelsen ut de nya förslagen på föreskrifter på remiss. Förslaget omfattar förändringar vad gäller ordination och…

2016-06-07
Nyheter

Nya föreskrifter för HVB och stödboende beslutade


De nya föreskrifterna innebär bl.a. ett ökat fokus på säkerhet och den enskildes behov. Bl.a. ska det vid varje HVB-hem…