Din varukorg är tom

Till kassan

Kategorier

Håll dig uppdaterad med våra nyheter

Sök

2016-06-07
Nyheter

Nya föreskrifter för HVB och stödboende beslutade


De nya föreskrifterna innebär bl.a. ett ökat fokus på säkerhet och den enskildes behov. Bl.a. ska det vid varje HVB-hem…

2016-04-08
Nyheter

Nya föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö – i kraft från 31 mars


Arbetsmiljöverket har länge noterat att det finns hälsoproblem som är kopplade till just den psykosociala arbetsmiljön och det har nu…

2016-02-16
Nyheter

Förslag till nya föreskrifter för HVB och stödboende publicerade


De föreslagna föreskrifterna lägger ett större fokus på kvalitet och säkerhet. Detta innebär bl.a. ett krav på säkerhetsrutiner och ett…

2016-01-26
Nyheter

Nya föreskrifter för behandling av allvarligt missbruk


Den nya föreskriften, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, HSLF:FS 2016:1, finns att ladda ner på Socialstyrelsens hemsida eller…

2016-01-18
Nyheter

Lex Maria-föreskrifter försenade


Socialstyrelsen beslutade i början på november att återkalla föreskrifterna. Orsaken är de synpunkter som inkommit från remissinstanser och som föranleder…

2015-11-10
Nyheter

Ny bok om patientlagen i vår webshop!


Boken innehåller författningstexten med kommentarer från förarbeten och praktiskt användbara förtydliganden. Läs mer och beställ boken genom att klicka här!

2015-11-04
Nyheter

Förenklade regler för HVB-hem föreslås


Denna grupp förväntas fyrdubblas i antal under det kommande året. Det handlar om att tillfälligt förenkla reglerna för HVB-hem som…

2015-11-02
Nyheter

Lyckade Medicinrättsliga Seminariedagar!


Många intressanta frågeställningar väcktes under föreläsningarna och diskuterades sedan över luncher, kaffepauser och inte minst seminariemiddagen på Eriks Gondolen. Vi…

2015-06-17
Nyheter

Lipus-granskade utbildningar


Lipus - Läkarnas institut för professionell utveckling i vården, vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till…

2015-06-15
Nyheter

Riksrevisionen granskar hälso- och sjukvården


Riksrevisor Margareta Åberg gästar årets Medicinrättsliga Seminariedagar den 22-23 oktober där hon kommer att redovisa vad Riksrevisionen funnit i de…