Nyheter

Ny bok hos IMR: Allt i min makt!

Institutet för medicinsk rätt har sammanställt en bok där människor som arbetar inom hälso- och sjukvården samt tandvården berättar om sin vardag på arbetsplatsen. I boken tar vi del av berättelser från sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor och en tandsköterska, psykolog, kurator, sjukgymnast, läkare, distriktssköterska och behandlingsassistent. 20 olika människor med 20 olika berättelser om den … Fortsätt läsa Ny bok hos IMR: Allt i min makt!

Läs mer
Vi erbjuder nu etik-kurser!

Tillsammans med Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst VDM, sjukhuspräst 1974-2015 och sakkunnig ledamot Statens medicinsk-etiska råd 1994-2012, genomför Institutet för Medicinsk Rätt fem kurser inom etik. Kurserna ger tillfälle till etisk analys, reflektion och fördjupning. Kurserna passar alla personalkategorier och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Läs hela vår etik-folder för information! 27/3 – Etik – vad … Fortsätt läsa Vi erbjuder nu etik-kurser!

Läs mer
Kvalitetssäkra din verksamhet!

 Vi har sedan länge haft kurserna Verksamhetschefens ledningsansvar – grundkurs och fördjupningskurs. Två kurser som bidrar till att öka kunskapen om det juridiska ansvaret som du har som verksamhetschef. Du får hjälp att tolka och förstå juridiken. Vi lyfter de specifika krav på direktiv och rutiner som gäller inom all hälso- och sjukvård samt … Fortsätt läsa Kvalitetssäkra din verksamhet!

Läs mer
VERKSAMHETSCHEFENS LEDNINGSANSVAR I PRAKTISK TILLÄMPNING

NY KURS FÖR VERKSAMHETSCHEFER! Två-dagars seminarium för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under ledning av juridisk expertis med samtidigt tillfälle till enskild rådgivning. Som verksamhetschef har du kravet på dig att ”att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs samt meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten”. I sanning … Fortsätt läsa VERKSAMHETSCHEFENS LEDNINGSANSVAR I PRAKTISK TILLÄMPNING

Läs mer
Julgåva från oss!

Vi på Institutet för Medicinsk Rätt ger dig en tidig julgåva, sista numret av Svensk Medicinsk Rätt. Ett nummer fullspäckat av intressanta intervjuer med bland annat Christian Unge, läkare och författare samt Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. I tidningen finns även texter om skyldigheterna att rapportera avvikelser till vårdgivare, en fortsättning på … Fortsätt läsa Julgåva från oss!

Läs mer
IMR åker ut på turné!

Undersköterskor är en stor yrkesgrupp. Det finns ca 138 000 undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden och ca 45 000 undersköterskor inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården.  Vi föreläser om olika regler om ansvar, kompetenskrav inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. En heldag där du kan välja att gå en eller två kurser. Läs mer om våra förmiddag- och eftermiddagskurserna! … Fortsätt läsa IMR åker ut på turné!

Läs mer
KURSEN ÄR FULLSATT!

  Kursen Juridik för ST-läkare och handledare den 18 december är fullsatt. Nästa tillfälle är 14-15 januari. Boka din plats redan idag!  Läs mer här

Läs mer
Ny kurs: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS

Institutet för Medicinsk Rätt har länge haft Medicinrättslig grundkurs för MAS, men nu uppdaterar vi vår kurskatalog med denna fördjupningskurs. Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS),  arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MA) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret … Fortsätt läsa Ny kurs: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS

Läs mer
Rättsutredning: visselblåsarna i Macchiarini-fallet bröt inte mot lagen

Institutet för Medicinsk Rätt (IMR) har på uppdrag av de fyra läkare, de s.k. visselblåsarna, som slog larm angående vetenskapliga oegentligheter i samband med det s.k. Macchiarini-ärendet, utrett om visselblåsarnas agerande i samband med anmälan stred mot gällande regler om behandling av personuppgifter. Arbetet har skett pro bono (utan kostnad), och har föranletts av IMR:s … Fortsätt läsa Rättsutredning: visselblåsarna i Macchiarini-fallet bröt inte mot lagen

Läs mer

Vi ser över våra nuvarande ST-kurser

Håller du på med din ST-tjänstgöring och är på jakt efter kurser som uppfyller Socialstyrelsens delmål? Vi på Institutet för Medicinsk Rätt ser just nu över våra nuvarande kurser och utformar nya för att uppfylla ännu fler delmål än tidigare. Håll ögonen öppna och hör gärna av dig om du har frågor eller förslag!