Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Vi har kurser för:

Sök

Kurs

Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Vårdadministratör

Ansvar för kommunala patientjournaler


Bland programpunkterna finns bl.a. följande Regelverket om patientjournaler m.m. i den kommunala hälso- och sjukvården Vårdgivarens ansvar för ledningssystem för…

Digital vård

Ansvar för medicinska informationssystem


– Både arbetsverktyg och databärare – Medicinska informationssystem finns i många olika former och hör till de viktigaste verktygen som…

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Behandling av patientuppgifter


Inom hälso- och sjukvården behandlas känsliga personuppgifter i en omfattning som övertiger vad som gäller för någon annan sektor i…

Chefsöverläkare

Cheföverläkare i tvångsvård - tjänstefelsansvar och dokumentationen


Cheföverläkarrollen, som när det gäller beslut i fråga om tvångsvård innefattar myndighetsutövning, är förenad med ett personligt straffrättsligt ansvar om…

Chefsöverläkare

Cheföverläkarens ledningsansvar


En två-dagars kurs om den juridiska ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och cheföverläkare Kursen riktar sig till chefsöverläkaren inom den psykiatriska tvångsvården…

Chefsöverläkare Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Delegera rätt


IVO konstaterar i sin tillsynsrapport för 2018 att ”patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte…

Digital vård Enhetschef Överläkare Verksamhetschef

Digitala vårdtjänsters juridik


Allt fler av vårdens möten med patienter sker i den digitala världen. Dessa möten utgör i många fall hälso- och…

Kurator Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska

Elevhälsans juridik


I skollagen (2010:800) ställs krav på att det ska finnas elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För…

HVB och stödboende

Föreståndarens ledningsansvar vid HVB och stödboende


Vid varje HVB och stödboende ska det finnas en föreståndare med ledningsansvar. Föreståndarens ansvar regleras av, dels uttryckliga författningsbestämmelser i…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Socionom Vårdadministratör Verksamhetschef

Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik


Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar under den närmaste framtiden. Olika perspektiv behöver belysas och brytas mot varandra i…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Socionom Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Hot och våld i vården


– Vad säger lagen och vad har anmälts? Genom olika källor framkommer att vårdvardagen har inslag av hot och våld.…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen - Översiktskurs


För hälso- och sjukvården finns både etiska och juridiska regler. Det juridiska regelverket är omfattande och består av lagar och…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Innehåll i patientjournaler


Halvdagskurs, förmiddag. Kraven på vad en patientjournal måste innehålla är idag omfattande. Samtidigt tillåter patientdatalagen att journalen får ”innehålla endast…

Medicinsk sekreterare Vårdadministratör

Journalföring och hantering av personuppgifter


I patientdatalagen (2010:355) finns krav journalföring och behandling av personuppgifter. Samtidigt som uppgifter måste finnas i en patientjournal till tryggande…

AT-läkare och handledare

Juridik för AT-läkare och handledare


Praktisk tjänstgöring som läkare enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) (allmäntjänstgöring) ska fullgöras under en tid som motsvarar minst…