Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Utöver våra ordinarie utbildningar erbjuder vi skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Återställ
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Medicinrättslig grundkurs för MAS/MAR

Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (motsvarande) som exempelvis har tillträtt befattningen nyligen och som vill kunna fullgöra sina skyldigheter utifrån en god medicinrättslig grund. Men kursen kan också vara värdefull för den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 5 sep 2024
 • 11995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Medicinrättslig grundkurs för MAS/MAR

Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (motsvarande) som exempelvis har tillträtt befattningen nyligen och som vill kunna fullgöra sina skyldigheter utifrån en god medicinrättslig grund. Men kursen kan också vara värdefull för den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt […]
 • Digitalt via Zoom
 • 5 sep 2024
 • 9995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

AI inom hälso-och sjukvården

Hälso- och sjukvårdens digitalisering har medfört en enorm behandling av hälsodata. Digitala vårdmöten, elektroniska journalsystem och appar för att samla in hälsodata utgör exempel. Artificiell intelligens har här potentialen att radikalt förändra hälso- och sjukvården genom att hjälpa verksamheter att nyttja patientdata på nya sätt för att driva på effektivisering och ny kunskap. AI inom […]
 • 10 sep 2024
 • 4995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Verksamhetschefens ledningsansvar – grundkurs

Två-dagarskurs, vi går igenom dina uppgifter och hur du kan gå tillväga! Denna exklusiva kurs riktar sig till dig som är verksamhetschef eller har fått i uppdrag att svara för enskilda ledningsuppgifter. Ledningsansvaret innebär att du är ytterst ansvarig för att det som sker inom din verksamhet är i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Kursen riktar […]
 • Digitalt via Zoom
 • 12 sep 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Verksamhetschefens ledningsansvar – grundkurs

Två-dagarskurs, vi går igenom dina uppgifter och hur du kan gå tillväga! Denna exklusiva kurs riktar sig till dig som är verksamhetschef eller har fått i uppdrag att svara för enskilda ledningsuppgifter. Ledningsansvaret innebär att du är ytterst ansvarig för att det som sker inom din verksamhet är i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Kursen riktar […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 12 sep 2024
 • 15995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för medicinska sekreterare

Att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård är förenat med både etiskt och juridiskt ansvar. Det juridiska ansvaret finns i ett omfattande regelverk med skyldigheter och konsekvenser vid fel och brister. Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare/läkarsekreterare varierar. Sekreteraren kan beroende av arbetsuppgifter tillhöra personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal och då omfattas av den statliga tillsynsmyndigheten […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 17 sep 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Juridiken för boenden inom SoL och LSS

Institutet för Medicinsk Rätt bjuder in till en tvådagarskurs på härliga Djurönäset, Värmdö/Stockholms län! Vi startar med en gemensam lunch och därefter fortsätter vi med intressanta och givande föreläsningar. Kvällen avslutas med en gemensam middag och deltagarna får även tillgång till Djurönäsets fina skärgårdsspa. Dag 2 inleds med hotellfrukost och fortsätter sedan med föreläsningar som […]
 • 19 sep 2024
 • 15995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Verksamhetschef inom tandvården

Den statliga tillsynen över tandvårdsverksamheten bl.a. IMY och IVO rapporterar om brister när det gäller kunskap och tillämpning av lagar och andra föreskrifter. En risk för vårdskador, anmälningar m.m. Du ansvarar för att lagstiftningen är känd och efterlevs. Patientsäkerheten finns i lagar och andra föreskrifter. Tandvårdslagen (1985:125) 16 a § Inom tandvården ska det finnas […]
 • Institutet för Medicinsk Rätts utbildningscenter, Munkbrogatan 4, Stockholm (Gamla stan)
 • 26 sep 2024
 • 16995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Tandvårdens patientjournaler

De båda statliga tillsynsmyndigheterna Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och har i rapporter och beslut konstaterat att det finns brister i tandvårdens journalföring och att behörigheter att läsa i journalerna är alltför generösa. Myndigheternas beslut kan få olika rättsliga konsekvenser t.ex. sanktionsavgifter i miljonklass (jfr GDPR). I kursdagens program finns bl.a. […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 27 sep 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret

IVO har bl.a. den s.k. SÄBO-rapporten riktat allvarlig kritik mot den kommunala hälso- och sjukvården. Lagstiftningen efterlevs inte vilket innebär risker för vårdskador. Om verksamheten inte bedrivs enligt lagstiftningen äventyras inte bara patientsäkerheten utan också personalsäkerheten (jfr. the second victim syndrome) och rättssäkerheten. Förtroende för vården äventyras. I kursdagens program finns bl.a. följande punkter: – […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla stan. Alternativt via zoom
 • 2 okt 2024
 • 6995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Cheföverläkarens ledningsansvar

En två-dagars kurs om den juridiska ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och cheföverläkare Kursen riktar sig till chefsöverläkaren inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Fokus ligger på ansvarsfördelningen gentemot vårdgivare, verksamhetschefer och övrig personal på vårdinrättningen. Stor tyngd läggs också på reglerna om tvångsvård för rättssäkerheten. Vi diskuterar då olika vårdformer och dess möjligheter till […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 3 okt 2024
 • 16995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Cheföverläkarens ledningsansvar

En två-dagars kurs om den juridiska ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och cheföverläkare Kursen riktar sig till chefsöverläkaren inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Fokus ligger på ansvarsfördelningen gentemot vårdgivare, verksamhetschefer och övrig personal på vårdinrättningen. Stor tyngd läggs också på reglerna om tvångsvård för rättssäkerheten. Vi diskuterar då olika vårdformer och dess möjligheter till […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 3 okt 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Medicinrättsliga seminariedagarna 2024

Den 17-18 oktober 2024 genomförs Medicinrättsliga seminariedagarna på World Trade Center mitt i Stockholm. En rad spännande föreläsare kommer vara på plats under dagarna och lyfta aktuella och intressanta ämnen som berör den medicinska rätten. Nytt för i år är att du kan välja om du vill delta båda dagarna eller endast en av dagarna. […]
 • World Trade Center, Stockholm
 • 17 okt 2024
 • 7995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Medicinrättsliga seminariedagarna 2024 DAG 1

Den 17-18 oktober 2024 genomförs Medicinrättsliga seminariedagarna på World Trade Center mitt i Stockholm. En rad spännande föreläsare kommer vara på plats under dagarna och lyfta aktuella och intressanta ämnen som berör den medicinska rätten. Nytt för i år är att du kan välja om du vill delta båda dagarna eller endast en av dagarna. […]
 • World Trade Center, Stockholm
 • 17 okt 2024
 • 5995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Medicinrättsliga seminariedagarna 2024 DAG 2

Den 17-18 oktober 2024 genomförs Medicinrättsliga seminariedagarna på World Trade Center mitt i Stockholm. En rad spännande föreläsare kommer vara på plats under dagarna och lyfta aktuella och intressanta ämnen som berör den medicinska rätten. Nytt för i år är att du kan välja om du vill delta båda dagarna eller endast en av dagarna. […]
 • World Trade Center, Stockholm
 • 18 okt 2024
 • 4995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Tandvårdens lagstiftning och ansvar

IVO har i rapporter konstaterat bl.a. att vårdgivare saknar ledningssystem, att det finns brister i journalföringen m.m. Antalet återkallade legitimationer genom beslut av HSAN har ökat. Sammantaget är det fråga om risker i patientsäkerheten. Patienter drabbas av vårdskador. Men inte bara det utan vårdgivare, tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor drabbas av anmälningar, processer och kanske arbetsrättsliga […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla stan. Alternativt via Zoom
 • 22 okt 2024
 • 6995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Estetisk tandvård - kraven i skönhetslagen och andra lagar

Lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandling infördes 1 juli 2021. IVO har utfört tillsyn och granskningar pågår. Myndigheten för vård och omsorgsanalys har fått i uppdrag att utvärdera lagen. Uppdraget ska slutredovisas 2025. Lagens främsta syfte är att stärka patientens skydd och säkerställa patientsäkerheten. Skönhetslagens krav kompletteras av krav i andra lagar. […]
 • Institutet för Medicinsk Rätts utbildningscenter, Munkbrogatan 4, Stockholm (Gamla stan)
 • 23 okt 2024
 • 6995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS/MAR

Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården är delat mellan verksamhetschef (VC) med administrativt ledningsansvar och MAS när det gäller […]
 • Digitalt via Zoom
 • 7 nov 2024
 • 9995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS/MAR

Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården är delat mellan verksamhetschef (VC) med administrativt ledningsansvar och MAS när det gäller […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 7 nov 2024
 • 11995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Verksamhetschefens ledningsansvar – fördjupningskurs

Två-dagars kurs. Utbildningen är tänkt som en fortsättning på grundkursen verksamhetschefens ledningsansvar, fokus är satt på de specifika krav på direktiv och rutiner som gäller inom all hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. Vi redovisar […]
 • Digitalt via Zoom
 • 14 nov 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Verksamhetschefens ledningsansvar – fördjupningskurs

Två-dagars kurs. Utbildningen är tänkt som en fortsättning på grundkursen verksamhetschefens ledningsansvar, fokus är satt på de specifika krav på direktiv och rutiner som gäller inom all hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. Vi redovisar […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 14 nov 2024
 • 16995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för optiker

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:40) ställs krav på vårdgivaren att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Avsikten är att trygga och säkerställa patientsäkerheten. Vissa uppgifter får bara utföras av legitimerad personal. Det finns tjugotvå (22) yrkeskategorier som har legitimation bl.a. optiker. Optiker […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla stan. Alternativt via Zoom
 • 22 nov 2024
 • 6995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Verksamhetschefens ledningsansvar - praktisk tillämpning

En två-dagarskurs för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under ledning av juridisk expertis med samtidigt tillfälle till enskild rådgivning. Som verksamhetschef har du kravet på dig att ”att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs samt meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten”. Under ett tvådagarskurs tillsammans med våra […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 28 nov 2024
 • 16995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Verksamhetschefens ledningsansvar - praktisk tillämpning

En två-dagarskurs för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under ledning av juridisk expertis med samtidigt tillfälle till enskild rådgivning. Som verksamhetschef har du kravet på dig att ”att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs samt meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten”. Under ett tvådagarskurs tillsammans med våra […]
 • Digitalt via Zoom
 • 28 nov 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digital: Psykologiskt ledningsansvar

Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) ger vårdgivaren stor frihet att organisera sin verksamhet. Kraven är få. Offentligt finansierad verksamhet ska organiseras så att den främjar kostnadseffektivitet. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten. I en vårdgivarorganisation finns oftast ett flertal ledningsbefattningar och på olika nivåer. I HSL finns förutom […]
 • Digitalt via Zoom
 • 6 dec 2024
 • 4995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Fysisk: Psykologiskt ledningsansvar

Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) ger vårdgivaren stor frihet att organisera sin verksamhet. Kraven är få. Offentligt finansierad verksamhet ska organiseras så att den främjar kostnadseffektivitet. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten. I en vårdgivarorganisation finns oftast ett flertal ledningsbefattningar och på olika nivåer. I HSL finns förutom […]
 • Munkbrogatan 4 i Gamla Stan, Stockhom. Alternativt digitalt via Zoom
 • 6 dec 2024
 • 5495 kr
Mer info & anmälan

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå