Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Vi har kurser för:

Sök

Kurs

HVB och stödboende

Juridik för HVB och stödboenden


Det juridiska regelverket för HVB och stödboenden är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna…

Enhetschef Medicinsk sekreterare Vårdadministratör Verksamhetschef

Juridik för medicinska sekreterare


Att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård är förenat med både etiskt och juridiskt ansvar. Det juridiska ansvaret finns…

ST-läkare och handledare

Juridik för ST-läkare och handledare


Juridik för ST-läkare och handledare – för tillgodoseende av bland annat delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8 Vi har…

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Juridisk assistent i hälso- och sjukvård


Ta del av vår unika utbildning ‘Juridisk assistent’ som omfattar hela tre utbildningsmoment om tre dagar vardera! Utbildningen Juridisk assistent…

Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Sjuksköterska Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Kontrollansvar för journalföringen


”Vårdgivaren ska regelbundet granska att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientjournalen enligt gällande författningar” Kravet gäller sedan 1 mars 2017…

HVB och stödboende

Ledningsansvar för HVB och stödboenden


Två-dagars diplomerad utbildning om det juridiska ansvaret som åvilar ledningen. Enligt socialtjänstförordningen avses med HVB ”ett hem för vård eller…

Tandläkare Tandsköterska

Ledningsansvar och yrkesansvar i tandvården


Sedan 1 januari 2011 finns krav på verksamhetschef inom tandvården. En verksamhetschef har ett samlat ledningsansvar. Det finns inget krav…

Enhetschef Verksamhetschef

Ledningsansvaret i den kommunala vården


Denna 2-dagarskurs riktar sig särskilt till samtliga ledningsbefattningar inom den kommunala hälso-och sjukvården. Kursen ägnar mer tid åt fördjupning kring…

Chefsöverläkare Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Läkemedelsjuridik för vårdpersonal


– Så säkrar du en trygg läkemedelshantering – Läkemedelshantering lyfts ofta fram som den del av hälso- och sjukvårdsverksamheten där…

Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Verksamhetschef

Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS


Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunal hälso- och sjukvård…

Enhetschef Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Verksamhetschef

Medicinrättslig grundkurs för MAS


Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt…

Chefsöverläkare Digital vård Enhetschef Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Skolsköterska ST-läkare och handledare Tandläkare Tandsköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Medicinrättsliga seminariedagarna 2019


Vi har nöjet att bjuda in dig till XXVII:e Medicinrättsliga seminariedagarna 24 – 25 oktober 2019 Program DAG 1 24 oktober…

HVB och stödboende

Ordningsregler i HVB och stödboende


En unik möjlighet för dig och din verksamhet – skapa underlag för juridiskt hållbara ordningsregler!  Grundlagen föreskriver att ingen får…

Patienten och patientjournalen


Vad patienten bör veta om sin journal Via media nås vi av skandaler. Hälso- och sjukvården är inte undantagen. Macchiarini-skandalen…

Chefsöverläkare Enhetschef Kurator Läkare Medicinsk ansvarig för rehabilitering Medicinsk ansvarig sjuksköterska Medicinsk sekreterare Överläkare Psykolog Sjuksköterska Vårdadministratör Verksamhetschef

Patientens rättsliga ställning


Patientens rättsliga ställning i vården Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen om patientens självbestämmande och integritet vilar på skydd i grundlag.…

Medicinsk sekreterare Vårdadministratör

Patientjournalens dokumentation


NY UTBILDNING! IMR har i samverkan med LSF, Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund, utarbetat en helt ny certifierad specialistutbildning, som omfattar…