Ambulansverksamhetens juridik

Pris: 4495 kr

Platshållare

Ambulansverksamhetens juridik

4,495.00kr

Kategori:

Product Description

Även om ambulansverksamheten regleras av fler lagstiftningar så får anses att hälso- och sjukvårdslagstiftningen är den huvudsakliga. Näraliggande är också den lagstiftning som ska värna och skydda personalens säkerhet dvs. arbetsmiljölagstiftningen. Förekomsten av hot och våldsincidenter mot ”blåljus” – personal, fordon och utrustning – har påkallat särskild uppmärksamhet från lagstiftaren som vidtagit åtgärder.

Vi bjuder in till en kursdag om ambulansverksamhetens juridik där vi bl.a. kommer att redovisa och diskutera

  • Vilka lagstiftningar reglerar ambulansverksamheten?
  • Vilka aktörer och intressenter ingår i den samlade ”ambulanskedjan”?
  • Hur med ansvarsförhållanden och ansvarsfördelningar inom ”ambulanskedjan”?
  • Vilka krav har arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverket på ambulansverksamheten?
  • Är arbetsgivaransvaret klart och tydligt till innehåll och placering i organisationen?
  • Vilka krav har hälso- och sjukvårdslagstiftningen på ambulansverksamheten?
  • Är vårdgivare- och verksamhetschefsansvaret klart och tydliggjort?
  • Är ambulanspersonalens yrkesansvar klart och tydliggjort?
  • Vem får göra vad inom ambulansverksamheten?
  • Vilka iakttagelser har gjorts genom lex Maria och inom ramen för tillsynen?
Information

Mer om kursen
Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 16:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00 (lunch ingår ej i kursavgiften). Eftermiddagskaffe kl. 14:30.

Avgiften är 4 495 kr (exkl. moms). Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok ingår.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.