Att föra en laglig journal

Pris: 2995 kr

Platshållare

Att föra en laglig journal

2,995.00kr

Product Description

– Vi ger dig förutsättningar för att känna dig trygg i din journalföring –

Journalföringsplikten är förmodligen det mest betydelsefulla krav som gäller för dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvården. Krav på journalen och den journalföringspliktige finns formulerade i patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40 och ett stort antal andra författningar. Regelverket kan vara svårt att greppa och överblicka, samtidigt som den administrativa bördan med att journalföra gör det svårt att hålla sig uppdaterad.

På denna kurs får du lära dig vad dina skyldigheter är, vilka krav i stort och smått som finns på patientjournalen samt vilka verktyg du kan använda för att försäkra dig om att du gör rätt.

Kursen ger dig exempelvis svar på:

  • Vilken information ska finnas i journalen? Hur avgör jag i praktiken om något ska dokumenteras?
  • Vad gäller om förkortningar och fackspråk?
  • Vad innebär signeringsplikten?
  • Hur snabbt måste jag dokumentera och signera?
  • Ska journalen skrivas som ett arbetsredskap för annan vårdpersonal? Eller som en informationskälla för patient och anhöriga?
  • Vad är mitt ansvar om felaktigheter upptäcks i journalen?
  • Kan patienten kräva att jag ska stryka eller ändra i journalen?
Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 15.00.

Kursavgift: Är angiven exkl. moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.