Avvikelser och Lex Maria

Pris: 2495 kr

Platshållare

Avvikelser och Lex Maria

2,495.00kr

Kategori:

Product Description

Avvikelserapportering och anmälan Lex Maria

– lagstiftarens syfte kräver mod hos rapportör och vårdgivare –

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) har hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att rapportera avvikelser till vårdgivaren och vårdgivaren en skyldighet att anmäla lex Maria till IVO. Syftet är mer än bara patientsäkerhet. Det är också fråga om personalsäkerhet och rättssäkerhet.

Antalet anmälningar lex Maria till IVO var under 2017 totalt 2 680. En ökning vid jämförelse med tidigare år. Men misstankar finns om mörkertal. Enligt lagstiftaren skulle antalet allvarliga vårdskador kunna överskrida antalet anmälda med en faktor på 10 till 20. I en avhandling uppges att mellan 10 och 14 procent av vårdtillfällena leder till vårdskada men bara ett fåtal anmälningar görs.

Om skyldigheten att rapportera och att anmäla inte är kända, tolkas fel eller brister. Varför och vad krävs?

Under seminariet kommer framförallt följande programpunkter och frågeställningar att redovisas

  • Vad är känt om vårdskador och vilka rättsliga krav finns på kartläggning och åtgärder?
  • Var och vad föreskrivs om skyldigheten att rapportera avvikelser?
  • Var och vad föreskrivs om anmälan lex Maria?
  • Varför mörkertal om misstankarna är sanna?
  • Vilka risker finnas vid utebliven rapport och anmälan och för vem eller vilka?
  • Hur tillvaratas den kunskap som framkommer genom rapportering och anmälan?
  • Hur med sekretess och tystnadsplikt och rapportering och anmälan?
  • Hur med skydd för rapportör och anmälare?
Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 15.00.

Kursavgift: Är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR

 

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm, Munkbrogatan 4
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.