Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Ordningsregler i HVB och stödboende

6 995 kr

En unik möjlighet för dig och din verksamhet – skapa underlag för juridiskt hållbara ordningsregler! 

Grundlagen föreskriver att ingen får påtvingas kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan, undersökning av brev, hemlig avlyssning, övervakning eller frihetsberövande. Undantag gäller om det finns särskilda lagbestämmelser t.ex. LVU och LVM. Överträdelser av dessa kan vara straffbara om det inte är fråga om nödvärn eller nödrätt. För alla HVB-hem gäller bl.a. socialtjänstlagens och brottsbalkens regler.

Socialnämndens placeringar av personer i HVB-hem sker i regel med den enskildes samtycke. Boendet och behandlingen ska bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Samtidigt kan den boende inte tillåtas uppträda hur som helst. Den boende får t.ex. inte störa säkerheten och ordningen. Att låta boende bete sig på ett för utagerande sätt kan leda till att hemmet bryter mot sina förpliktelser gentemot andra boende och/eller personalen.
Vi erbjuder nu en kurs där vi redovisar gällande lagstiftning för HVB med fokus på kraven på säkerhet och ordning.

Vid kursdagarna kommer vi att redovisa möjligheter och begränsningar av tillämpningen av ordningsregler enligt lag och tillsammans diskutera kring följande:

• Självbestämmande, integritet och samtycke
• Regelverket och kraven på säkerhet och ordning
• Nödvärn och nödrätt
• Utrymmet för egna (lokala) säkerhets- och ordningsregler
• Tillåtet och otillåtet för den boende
• Granskningar, undersökningar, visitationer m.m.
• Förutsättningar för utskrivning, polisanmälan m.m.
• Exempel på lokala säkerhets- och ordningsregler

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


  • Dag 1: 10:00-16:00 (Registering startar vid 09:30)
    Dag 2: 09:00-15:00
  • 6 995 kr. Dokumentation. Lunch ingår ej.
  • Jurist på IMR
  • Munkbrogatan 4, Stockholm

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Ordningsregler i HVB och stödboende  × 1 6 995 kr
Delsumma 6 995 kr
Moms 25% 1 748.75 kr
Summa 8 743.75 kr

Steg - betalning


  • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.