Ordningsregler i HVB och stödboende

Pris: 6995 kr

HVB-folder 2016 front

Ordningsregler i HVB och stödboende

6,995.00kr

Artikelnr: 2015120304 Kategori: Tagg:

Product Description

En unik möjlighet för dig och din verksamhet – skapa underlag för juridiskt hållbara ordningsregler! 

Grundlagen föreskriver att ingen får påtvingas kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan, undersökning av brev, hemlig avlyssning, övervakning eller frihetsberövande. Undantag gäller om det finns särskilda lagbestämmelser t.ex. LVU och LVM. Överträdelser av dessa kan vara straffbara om det inte är fråga om nödvärn eller nödrätt. För alla HVB-hem gäller bl.a. socialtjänstlagens och brottsbalkens regler.

Socialnämndens placeringar av personer i HVB-hem sker i regel med den enskildes samtycke. Boendet och behandlingen ska bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Samtidigt kan den boende inte tillåtas uppträda hur som helst. Den boende får t.ex. inte störa säkerheten och ordningen. Att låta boende bete sig på ett för utagerande sätt kan leda till att hemmet bryter mot sina förpliktelser gentemot andra boende och/eller personalen.
Vi erbjuder nu en kurs där vi redovisar gällande lagstiftning för HVB med fokus på kraven på säkerhet och ordning.

Vid kursdagarna kommer vi att redovisa möjligheter och begränsningar av tillämpningen av ordningsregler enligt lag och tillsammans diskutera kring följande:

• Självbestämmande, integritet och samtycke
• Regelverket och kraven på säkerhet och ordning
• Nödvärn och nödrätt
• Utrymmet för egna (lokala) säkerhets- och ordningsregler
• Tillåtet och otillåtet för den boende
• Granskningar, undersökningar, visitationer m.m.
• Förutsättningar för utskrivning, polisanmälan m.m.
• Exempel på lokala säkerhets- och ordningsregler

Information

Kurstid: Dag 1) Registrering och morgonkaffe från 09.30. Kursen börjar kl. 10:00 och dagen avslutas 16:00 med uppehåll för egen lunch 12.00 – 13:00.

Dag 2) 09:00 – 12:00.  För- och eftermiddagskaffe ingår samt dokumentation. Kursen hålls i våra kurslokaler i Gamla Stan, Munkbrogatan 4.

Varmt välkomna!

Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.