Cheföverläkare i tvångsvård - tjänstefelsansvar och dokumentationen

Pris: 9950 kr

ledningskurser-2016-ny-front-webb

Cheföverläkare i tvångsvård – tjänstefelsansvar och dokumentationen

9,950.00kr

Product Description

Cheföverläkarrollen, som när det gäller beslut i fråga om tvångsvård innefattar myndighetsutövning, är förenad med ett personligt straffrättsligt ansvar om tjänstefel vid myndighetsutövning, i Brottsbalkens 20 kap 1 §.  Härigenom föreligger en, rättsligt sett, principiellt viktig skillnad i förhållande till verksamhetschefsrollen. Samtidigt åtnjuter den som utövar myndighetsutövning ett särskilt skydd likaså enligt brottsbalken. I den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen föreskrivs även andra viktiga skillnader mellan ansvar och uppgifter för verksamhetschef respektive chefsöverläkare bl.a. när det gäller dokumentationskraven.

Dag 1 – Chefsöverläkaren tjänstefelsansvar

09:30 – 12:00

Samling, registrering och välkomstkaffe. Myndighetsutövning som inslag i hälso- och sjukvård. Tjänstefelsansvar vid myndighetsutövning. Konsekvenser avatt chefsöverläkaren är ”tjänsteman”.

12:00 Lunchuppehåll (enskild lunch)

13:00-16:00

Kartläggning av psykiatrins myndighetsutövning. Chefsöverläkarens beslut och åtgärder enligt LPT/LRV. Fallbeskrivningar, domar och beslut m.m.

Dag 2 – Chefsöverläkarens dokumentationsansvar

09:00-12:00

Allmänna handlingar och patientjournaler. Regelverket och psykiatrins dokumentation. Patientjournallagstiftningen.

12:00 Lunchuppehåll (enskild lunch)

13:00-15:00

Sekretesslagstiftningen och undantagen. Offentliga uppgifter inom tvångpsykiatrin.

Fallbeskrivningar, domar och beslut m.m.

Välkommen!

 

Information

Plats: Munkbrogatan 4, Gamla Stan, Stockholm

Kursansvarig: Ulf H Fröberg, Chefsjurist

Dokumentation och kurslitteratur ingår.

Tillgängliga datum
23 - 24 april 2019-Stockholm
18 - 19 november 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning