Delegering och egenvård i LSS

Pris: 2495 kr

Platshållare

Delegering och egenvård i LSS

2,495.00kr

Product Description

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd, eller motsvarande är skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader (IVO).

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättnings syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter. Samt tillgodose grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Sverige medverkade mycket aktivt i FN:s arbete med att förhandla fram konventionen, och som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda konventionen.

Vad är egenvård? Vilka skyldigheter har sjukvården att erbjuda en patient och kan alla uppgifter delegeras? Vi går igenom vilken rättspraxis som finns och granskar tillsynsbeslut från IVO för att skapa en vidare förståelse för rättsläget och lagstiftningens praktiska tillämpning. Kursdagen värvas med diskussion och praktikfall.

Några punkter som vi går igenom under dagen:

• Vilka uppgifter kan/får delegeras?
• Ansvarsfördelningen vid delegering
• Vad innebär reell och formell kompetens?

• Hur ska en delegering dokumenteras?
• Vad är egenvård och vilka regler gäller?
• På vilka grunder bedöms egenvård?
• Vilka skyldigheter har sjukvården gentemot dig som patient? (Individuellt anpassad information, möjlighet att välja behandlingsalternativ m.m.)

Välkommen!

Information

Kursdagen inleds med välkomstkaffe och registrering från kl. 09:30. Kursen startar kl. 10.00 och avslutas kl 15:00.

Plats: Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm

Kursansvarig: Jurist vid IMR

Dokumentation och kurslitteratur ingår. (lunch ingår ej)

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurstillfället vid för lågt deltagarantal. Detta meddelas senast två veckor innan kurstillfället. 

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.