Den enskildes rättsliga ställning i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Pris: 2995 kr

Platshållare

Den enskildes rättsliga ställning i socialtjänst och hälso- och sjukvård

2,995.00kr

Product Description

I regeringsformen (RF), som är en av grundlagarna finns regler om bl.a. kroppslig integritet och rörelsefrihet. Både i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns uttryckligen föreskrivet om den enskildes självbestämmande och integritet. Något som förutsätter egen beslutsförmåga. Men vad gäller om den enskilde är ett barn eller vuxen med avsaknad av beslutsförmåga helt eller delvis?

 

Under kursdagen redovisas, dels den grundläggande rättsliga regleringen och när undantag är tillåtna med stöd av lag, dels vad som gäller när den enskilde på grund av ålder och/eller hälsoskäl helt eller delvis saknar förmåga att ta emot information, lämna samtycke eller vara delaktig. Särskilt redovisas, dels den rättsliga regleringen i föräldrabalken om legala ställföreträdare (god man och förvaltare) och dessas rättsliga ställning m.m., dels barnets reglerade självständighet och integritet gentemot vårdnadshavare.

Information

Kursstart                          10.00 – 15.00    Välkomstkaffe från 09.30 Lunchuppehåll 12.00 – 13.00

Kursansvarig                   Jurist vid IMR

Kursplats                          IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, 111 27 Stockholm

Kursavgift                        2 995 kr exkl. moms. Dokumentation. Lunch ingår ej.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
08 april 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning