Den medicinska rättens grunder

Pris: 3995 kr

Platshållare

Den medicinska rättens grunder

3,995.00kr

Kategori:

Product Description

Den medicinska rättens grunder – Ny kurs 2018!

Kursen vänder sig till dig som är vårdgivare, ledningsansvarig eller yrkesutövare inom hälsa- och sjukvård eller tandvård och ger en introduktion till området medicinsk rätt. Det medicinska rättsområdet är unikt i den meningen att det rör och berör miljontals människor och utgörs av bestämmelser som reglerar liv och död.

Likt andra rättsområden består den medicinska rätten av en samling olika författningar, dvs olika lagar och föreskrifter. Efter den här kursen är vårt mål att du ska känna dig bekant med den mest centrala författningen inom hälsa- och sjukvård och förstå hierarkin mellan olika regler samt hur lagstiftaren tänker.

Under kursen redovisas bl.a. följande frågor och frågeställningar

  • Rättsområdet svensk medicinsk rätt – innehåll och syfte
  • Den medicinska rättens lagtekniska konstruktion – en skyldighetslagstiftning
  • De viktiga rättsreglerna – författningarna, författningshierarkin och en regels styrka
  • Hur rättsreglerna får sin förklaring av rättskällor som lagförarbeten, rättspraxis m.m.
  • Ansvarsreglerna och ansvarsfördelningar mellan huvudmän och befattningshavare
  • Kontroll och tillsyn för regelefterlevnad
  • Sanktions- och påföljdsförhållanden och ansvarsutkrävanden
  • EU-rätten är en del av den svenska medicinska rätten

 

Information

Kursstart: Välkomstkaffe och registrering 09:30

Kurstid: 10:00-15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00-13:00.

Kursplats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm

Kursavgift: 3 995 kr (exkl moms). Lunch ingår ej.

Kurslitteratur: Böckerna ”Medicinsk Författningsbok 2018” och ”Den medicinska rättens grunder” (delas ut på plats)

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.