Diabetesboken cover_webb

Det juridiska ansvaret för diabetespatienten

245.00kr

Utgivningsår: 2009

Författare: Ulf H Fröberg och Kerstin Fahlgren

ISBN: 978-91-7864-213-7

Antal sidor: 117

Artikelnr: 511 Kategori:

Product Description

En bok om skyldigheter och rättigheter vid diabetesvård.

Den unika boken redovisar skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal och rättigheter för patienter och deras närstående i diabetesvård.

Boken behandlar bl.a. information, samråd, läkemedelshantering, dokumentation, sekretess m.m.

Boken är från 2009 vilket innebär att den innehåller hänvisningar till Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Denna lag är sedan 1 januari 2011 ersatt av Patientsäkerhetslag (2010:659). Stora delar av bestämmelserna i LYHS fördes dock över till Patientsäkerhetslagen i princip oförändrade och vad avser de bestämmelser som hänvisas till i denna bok har den nya lagen i stort ej inneburit någon förändring i sak. Med hänsyn till detta säljer vi dock boken till ett reducerat pris.

Information