Din varukorg är tom

Till kassan

Produktinformation

Digital: Medicinsk dokumentation uppl. 13

395 kr

Kategori:

Medicinsk dokumentation – Om journalföring och personuppgifter inom hälso- och sjukvård, 13:e upplagan. 

Boken, som används i den kliniska vardagen av journalföringspliktiga, medicinska sekreterare,
kvalitetsansvariga m.fl., hör också till kurslitteraturen i de medicinska utbildningarna. Journalföringsskyldigheten regleras i grunden av patientdatalagen (2008:355) tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40). Men därutöver finns ett stort antal författningsbestämmelser som ställer krav att vissa uppgifter ska dokumenteras i patientens journal. Utöver regelverket om journalföring finns i boken också bestämmelserna om hantering, förvaring, arkivering och gallring tillsammans med bestämmelserna om behandling av personuppgifter med sekretess- och GDPR-reglerna. I boken finns också ett antal fall där tillsynsmyndigheterna dvs. IVO, JO och Datainspektionen. Detta är den 13:e reviderade upplagan, vilken har författats i samarbete med Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF). Förbundsordföranden Helena Zander Ögren har bidragit med sin personliga kompetens och erfarenhet tillsammans med det mångåriga ordförandeskapet på ett utomordentligt professionellt och värdefullt sätt. Den nya upplagan har utökats med fler författningar, uppdaterats med de senaste författningsändringarna och innehåller även följande nyheter.

I det inledande kapitlet behandlas översiktligt Vad är juridik? samt något om rättsvillfarelse. Den 28 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsdirektiv reglerna som tidigare fanns i bl.a. personuppgiftslagen. Ett meddelandeblad har lagts till om hantering av skyddade personuppgifter (1/2019) och ett utdrag ur Socialstyrelsens handbok för HSLF-FS 2016:40 behandlar journalföring och behandling av personuppgifter.

Direkt efter köp får du tillgång till boken som skickas till dig automatiskt via mejl. Boken kommer i ett digitalt format som gör att du enkelt kan söka rätt på den informationen du behöver.

(Pris är angett exkl. moms)

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå